Bota al contingut principal

La Secretària Autonòmica d’Hisenda, Clara Ferrnado, ha informat de la posada en marxa a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació (DGTIC), d’una nova aplicació accessible des de la web https://atenea.ha.gva.es/PagosGV/, en la que qualsevol proveïdor de béns i servicis de la Generalitat podrà seguir la situació dels seus pagaments en l’exercici comptable en curs així com els pagaments pendents que tinga. Per a això només necessita tindre un certificat electrònic, o introduir un NIF, l’import líquid d’una factura i els tres últims dígits del compte bancari associada al pagament del dit import.

L’aplicació compta amb tots els mecanismes de navegació segura que utilitza l’administració electrònica valenciana, a mes, per als que no disposen de certificat electrònic, la web sol·licita un codi CAPTCHA per a evitar que robots accedisquen a esta aplicació i obtinguen informació de forma massiva.

“Fins ara un client de la Generalitat o un beneficiari d’una ajuda pública havia d’enviar un correu electrònic o cridar al telèfon 012 per a comprovar si l’administració li havia pagat. Amb este nou servici s’eviten col·lapses innecessaris en alguns departaments, perquè alguns proveïdors compten els factures per centenars i la informació fins ara era molt ineficient. Cada any el 012 rebia més de 80 mil consultes sobre pagaments. No només estem parlant de proveïdors, que són milers, estem parlant també d’ajuntaments, de diputacions, d’entitats locals menors, mancomunitats, col.legis professionals, centres educatius, universitats, empreses i entitats del sector públic, perceptors d’ajudes i subvencions… tots aquells que tenen relació amb la Tresoreria de la Generalitat. Només com a exemple, amb el FLA de desembre, es van superar les 102 mil factures pagades i en el FLA de juny de l’any passat més 220 mil factures” ha afirmat Ferrando.

Esta aplicació mostra la informació respecte a pagaments pendents o pagaments realitzats, és a dir, que ja estiguen reflectits en la comptabilitat. En ella vindran arreplegats també els pagaments del Servef, l’Invassat (Institut Valencià de Seguretat en el Treball) i l’IVAT (Institut Valencià d’Administració Tributària) .

Per a Clara Ferrando, “l’administració pública ha de ser molt escrupolosa amb els recursos públics. Hi ha molts autònoms i xicotetes empreses que necessiten saber l’estat dels seues factures per a treballar en previsió. Qualsevol empresa sap que és important fer una previsió d’ingressos. Apliquem l’eficiència per a donar un millor servici al ciutadà, perquè ciutadans son els que paguen impostos i també els proveïdors”