Bota al contingut principal

La consellera Elena Cebrián ha presidit, junt amb el secretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Álvaro, una nova reunió del Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient (CAPMA). Davant dels representants socials, Cebrián ha posat l’èmfasi en “la continuïtat de dos línies de treball fonamentals en la política ambiental de la conselleria: l’estratègia de canvi climàtic i la gestió de residus”. Ha assegurat que en 2017 i en matèria mediambiental es continuarà “treballant en equip, com fins ara, i com un equip estable, sumant esforços i capacitats”. Ha ratificat “la total confiança” en el bon treball del secretari autonòmic de Medi Ambient i tots els directors generals de l’àrea i ha destacat que totes les línies de treball de la conselleria “s’han vist reflectides i reforçades en l’Acord Ampliat del Botànic i d’acord amb eixes mateixes línies es va a continuar treballant”.

En la sessió s’ha abordat l’informe d’aportacions a la primera fase de consulta de la revisió de l’Estratègia Valenciana contra el Canvi Climàtic. En este sentit, la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient ha realitzat consultes a 19 departaments de la Generalitat; s’han mantingut tres reunions de la Comissió Interdepartamental sobre Canvi Climàtic i Energia i cinc de la subcomissió corresponent; i, finalment, s’han pogut definir tota una sèrie d’indicadors finalistes i intermedis, i alguns departaments de l’administració autonòmica ja han proposat mesures concretes, que hauran d’abordar-se en la segona fase de consulta la proposta de document de la qual també ha sigut entregada hui a tots els membres del CAPMA, en el si dels quals es crearà també un grup de treball sobre canvi climàtic.

Els components del CAPMA, en el que estan representats més de 30 entitats i col·lectius socials de la Comunitat Valenciana, han rebut hui una memòria USB amb els més de 1.400 folis que componen l’expedient administratiu del nou sistema de gestió de depòsit i retorn d’envasos (SDDR) que té previst implementar la Generalitat Valenciana.

Es tracta del pas previ imprescindible a la tramitació parlamentària del projecte de Llei corresponent. L’expedient inclou, entre altres, un informe jurídic de la Universitat de València; informes tècnics de la Universitat Jaume I de Castelló; un informe pericial de l’IVIA; un informe de Sanitat; una anàlisi comparativa del sistema actual entre distintes comunitats autònomes; documentació específica relativa al SDDR de Nacions Unides, la Unió Europea i el propi Govern d’Espanya; o un informe sobre caracterització dels envasos abandonats en la via pública.

El secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Julià Álvaro, ha reiterat hui que l’actual Sistema Integrat de Gestió (SIG) s’ha demostrat insuficient i ineficient a l’hora de resoldre un greu problema mediambiental: el de l’abandó d’envasos, especialment de plàstic, de cap a cap del nostre territori. “El compromís del Consell en la defensa del nostre Medi Ambient no admet dubte, i estem disposats a implementar polítiques que siguen verdaderes palanques de canvi cap a un model de progrés més sostenible basat en l’economia circular, com és el SDDR”, apunta Julià Álvaro.

Durant la reunió del Consell Assessor de Medi Ambient s’ha anunciat també que en els pròxims dies s’iniciarà el procés de consulta ciutadana sobre la modificació del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIR) i la constitució d’una taula de treball específica sobre esta qüestió en el si del CAPMA. Els assistents han rebut, així mateix, un informe sobre l’esborrany de l’Orde de Bones Pràctiques en matèria d’Aigua.