Bota al contingut principal

Les exportacions valencians han ascendit en el període gener-novembre de 2016 a 26.423’9 milions d’euros, el que representa un increment del 1’5% respecte al mateix període de l’any anterior, segons dades difoses pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.

La valenciana és la segona comunitat autònoma més exportadora, amb el 11’3% de les exportacions de tot l’Estat.

En els últims tres mesos, el dinamisme de les exportacions valencianes s’ha vist alentit pel descens de les exportacions a Amèrica, Àsia i Àfrica. Destaca, però, el creixement de les exportacions amb destinació a Europa, situat en un 5’9%, amb un comportament molt positiu en mercats com Alemanya, Itàlia o Portugal.

El total de les exportacions de tot l’Estat en els onze primers mesos de l’any ascendeixen a 233.798’9 milions d’euros, el que representa un increment del 1’6% respecte al mateix període de l’any anterior.

En aquest període, l’economia valenciana manté superàvit comercial xifrat en 4.484,7 milions d’euros, amb una taxa de cobertura d’exportacions sobre importacions del 120’4%.

Per demarcacions, València exporta producte per valor de 15.846’7 milions d’euros, el que representa un ascens del 3’2% respecte al mateix període de l’any anterior; Castelló exporta mercaderies per valor de 5.900’7 milions d’euros, amb un ascens del 3’6%; i, finalment, Alacant exporta productes per valor de 4.676’6 milions d’euros, el que representa un descens en aquest període del 6%.

Per sectors, automoció ha concentrat el 27’7% de les exportacions amb un ascens del 6’5%; alimentació i begudes han concentrat el 18’5% de les vendes a l’exterior amb un lleuger descens del 1’81%, mentre les semimanufactures no químiques representen el 14’2% de les exportacions valencianes i creixen un 4’1%. Els productes ceràmics experimenten un creixement del 5’1%.

Els productes químics, amb el 12’7% del total, creixen un 9,9%, i els béns d’equip experimenten un ascens del 5’6%, mentre les manufactures de consum experimenten un descens del 7’9%. Destaca en aquest punt l’ascens de les exportacions de tèxtils i il·luminació amb un 6’3% i un 10’5% respectivament.

Per àrees geogràfiques, destaca l’ascens d’Europa enfront dels descensos experimentats a Amèrica, Àsia i Àfrica.

Alemanya és la primera destinació dels productes valencians, amb 3.706’2 milions d’euros i un ascens del 11’3%. El segueix França, que experimenta un descens en aquest període; Regne Unit, amb ascens del 0’8%; i Itàlia, amb un destacat augment del 13’8%.

Les exportacions amb destinació a Amèrica del Nord baixen un 13%, mentre les dirigides a Amèrica Llatina creixen un 1’5%, amb un mercat xilè que mostra un creixement del 21%.

A Àsia, els dos principals destinacions dels productes valencians -la Xina i l’Índia- mostren ascensos del 6’1% i del 4’4%, respectivament. Al continent africà, Algèria experimenta un ascens del 6%.