Bota al contingut principal

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, la secretària autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç, Blanca Marín, i el director general d’Indústria i Energia, Diego Maciá, han lliurat a la Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL) l’esborrany de la futura Llei d’Àrees Empresarials.

Rafa Climent ha explicat que “aquest esborrany és el document base per a la futura llei que ha de ser fruit del consens entre els principals actors implicats i, per això, ens comprometem a estudiar i incorporar en la mesura del possible les al·legacions i les observacions que es facen des de les diferents entitats “.

Els representants de FEPEVAL han mostrat la seva satisfacció per l’elaboració d’aquesta llei per part del Consell, ja que porten dècades reclamant-la, i que a partir d’avui seguirà la tramitació parlamentària corresponent.

En aquest sentit, el conseller ha recordat que “l’absència d’una regulació específica d’aquestes àrees industrials, juntament amb les dificultats pressupostàries que han patit els nostres ajuntaments, han produït que moltes d’elles presenten importants mancances de serveis bàsics”.

“L’esborrany d’avantprojecte d’Àrees Industrials que hui traslladem a la principal associació del sector, pretén cobrir aquesta llacuna legislativa existent i impulsar la millora de la qualitat del sòl industrial de la Comunitat Valenciana, i així contribuir a millorar la competitivitat del sector industrial, dinamitzar l’activitat econòmica i per tant la creació d’ocupació “.

En aquest sentit, “a través de la nova llei es crearan instruments que facilitaran la regeneració de les àrees empresarials, la seua promoció econòmica i l’increment de l’oferta de serveis addicionals en les mateixes”.

Principals novetats de la llei

Destaca en aquest projecte de llei la regulació, per primera vegada a l’Estat, d’una nova figura jurídica, la de les “entitats empresarials de promoció i modernització de les àrees empresarials”, que seran constituïdes per iniciativa majoritària de les empreses afectades, que, un vegada aprovades de comú acord amb els ajuntaments, seran d’adscripció obligatòria per a tothom.

Aquestes entitats han de servir perquè els ajuntaments i els propietaris del sòl industrial col·laboren de manera més coordinada en la conservació i manteniment de les àrees, i puguen de mutu acord impulsar dotacions i serveis addicionals que els convertisquen en espais més productius, de qualitat, moderns, sostenibles i competitius.

Una altra de les novetats serà la classificació de les àrees industrials valencianes en diverses categories segons les seues dotacions i serveis: Àrea Industrial Bàsica, Àrea Industrial Consolidada i Àrea Industrial Avançada. L’objectiu d’aquesta classificació és impulsar la regeneració i modernització de les àrees industrials, la seua promoció a l’exterior i l’increment de l’oferta de serveis addicionals en elles.

A aquest objectiu també ajudarà la creació del Mapa d’Àrees Industrials, que es convertirà en un cens detallat de tot el sòl industrial present i el que es programe en el futur.

El projecte normatiu també preveu regular els enclavaments tecnològics, entesos com l’entorn natural per a la ubicació d’emprenedors i empreses de base tecnològica, en àrees industrials avançades o al costat de seus universitàries vinculades a la investigació i la innovació.

La llei també contempla incentius per facilitar la comercialització de les àrees industrials, així com la creació de la marca ‘Municipi Industrial Excel·lent’, que busca motivar la implicació municipal en l’excel·lència i modernització de les seues àrees industrials.