Anar directament a les notícies

L’esborrany de l’avantprojecte de Llei de la Renda Valenciana d’Inclusió acaba la seua fase de consulta ciutadana amb una àmplia participació social

Publicat el en Governs amb Compromís Sanitat i Benestar

El delegat del Consell per al Model Social Valencià, Xavier Uceda, ha destacat l’àmplia participació social que s’ha produït en el període d’exposició pública de l’esborrany de l’avantprojecte de la Llei de la Renda Valenciana d’Inclusió i ha destacat que això “és una prova del gran interès ciutadà que genera aquest text legal que s’ha elaborat des de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Uceda ha participat avui a l’Observatori per a la Defensa dels Drets de les Persones en Situació de Vulnerabilitat, organitzat per la Sindicatura de Greuges, i en què el delegat del Consell per al Model Social Valencià ha presentat l’esborrany de la llei que regula aquesta nova prestació, que substituirà la Renda garantida de Ciutadania.

La nova prestació, a més de garantir la prestació econòmica, assegura el dret a la inclusió social mitjançant la intervenció des dels serveis socials municipals i la col·laboració d’entitats socials del territori.

El delegat del Consell ha explicat que, durant les setmanes en què el text ha estat publicat a la pàgina web de la conselleria, s’han rebut fins a 135 al·legacions, realitzades fonamentalment des d’entitats d’acció social, sindicats, col·legis i col·lectius professionals, ajuntaments, i també des de la ciutadania particular, i ha destacat que cap d’elles planteja una modificació substancial de la llei, tot i que sí alguna millora concreta, el que al seu parer demostra que les propostes del Consell estan en plena sintonia amb el que planteja la societat.

Del total d’al·legacions presentades, el 27% han estat acceptades i integrades directament en el text de l’avantprojecte de llei, mentre que el 12% passaran a desenvolupament reglamentari i el 10% ja es trobaven recollides en el text de l’avantprojecte.

La major part de les aportacions realitzades, en concret el 45%, han fet referència al títol I, en el qual es defineixen les característiques de les quatre modalitats de Renda Valenciana d’Inclusió previstes (Renda d’Inclusió Social, de Garantia d’Ingressos Mínims, complementària de Rendes del treball i complementària de Prestacions), així com els requisits d’accés, el càlcul de la prestació i els imports de cadascuna de les modalitats, en funció del nombre de membres de la unitat de convivència.

El segueixen en importància les al·legacions presentades al Títol II, que fa referència als instruments d’Inclusió Social i d’Inserció Laboral, que ha rebut el 17% de propostes.

Respecte a la tipologia d’al·legacions presentades, el 49% ho han estat de ‘addició’, mentre que tan sols el 9% ho ha estat de ‘supressió’. La resta, fins al 42%, han proposat ‘modificacions’ en la redacció del text.

Quant a l’origen de les al·legacions, aquestes han provingut majoritàriament (48%) dels sindicats (CCOO i UGT), mentre que les entitats d’acció social han realitzat un 38% de les al·legacions.

Algunes de les al·legacions han permès incorporar o flexibilitzar algun dels requisits amb l’objecte de garantir la seua protecció social des de la llei, especialment a les persones més vulnerables com els joves ex tutelats i ex tutelats de la Generalitat, persones amb diversitat funcional, refugiades, etc.

Uceda ha destacat que la implicació personal de la vicepresidenta ha fet que es declare d’urgència la tramitació de la Llei i s’haja constituït la Comissió responsable de redactar el reglament que permetrà dissenyar els procediments i garantir la seua aplicabilitat en temps més breu possible.

La Renda Valenciana d’Inclusió

La nova llei permetrà que aquesta ajuda tinga “caràcter indefinit, quan la situació de la persona que la sol·licite es mantinga en el temps”, i al mateix temps, ampliarà els requisits per poder demandar-la, ha recordat el delegat del Consell.

Entre les millores que aportarà la nova normativa, es troba la flexibilització dels requisits “pel que arribarà a més persones”. De fet, ha assenyalat, caldrà només un any d’empadronament, enfront dels 24 mesos actuals, exigint únicament la residència a territori valencià per a tenir-hi dret, amplia l’edat per poder sol·licitar-la als 18 anys i, a alhora que s’elimina el límit d’edat per percebre-la, quan ara era només per a persones d’entre 25 i 65 anys.

Cal recordar també que l’import d’aquesta serà de 531 euros en el cas d’un titular, davant dels 385 actuals, tant en els casos en què la persona no necessite un itinerari d’inserció o d’acompanyament com en els que sí que el requirisca i, en aquest últim cas, si el sol·licitant renuncia voluntàriament a realitzar-la mantindrà l’ajuda, però es reduirà fins als 266 euros.