Bota al contingut principal

El Seminari d’Hivern 2017 del Govern del Botànic, celebrat este cap de setmana a Sagunt, ha conclòs amb la redacció d’un nou pla d’objectius que marquen el full de ruta del Consell per al següent semestre. Segons ha assenyalat la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, “el 63% dels objectius i mesures acordats en l’anterior seminari de Torrevella s’han complit i el 37% restant està en fase d’execució”, per això s’han renovat els acords que en aquest semestre escentraran en la recuperació econòmica i la defensa dels drets socials de la ciutadania.

Per conselleries, les principals línies estratègiques de treball seran:

PRESIDÈNCIA

 • – Reestructuració de la Fundació CV Regió Europea i del Consell Valencià d’assumptes Europeus, i la creació d’Unitats d’Assumptes Europeus.
 • – Extensió de plans de governança i dinamització turística.
 • – Concurs per a l’adjudicació de 31 llicències de radiofusió sonora FM.
 • – Reglament del Centre de Coordinació d’Emergències de la GVA.
 • – Constitució d’una borsa de treball per a la provisió amb caràcter interí de llocs reservats a funcionaris de l’administració local amb habilitació nacional.

IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 • – Nou model de serveis socials generals en la xarxa bàsica municipal.
 • – Pla de xoc per a l’agilització de la tramitació d’expedients de dependència.
 • – Negociació del concert social amb el tercer sector.
 • – Pla d’Infraestructures per reduir la llista d’espera en els centres de persones amb diversitat funcional.
 • – Pla per al nou model en l’acolliment residencial d’infància i adolescència en situació de desprotecció.

ECONOMIA SOSTENIBLE,  SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 • – Agenda Indústria 4.0 per a desenvolupar un full de ruta per a la digitalització de la indústria valenciana.
 • – Decret de clàusules salarials en la contractació pública.
 • – Pla de promoció exterior.
 • – Pla d’acció per al foment de la seguretat industrial.
 • – Escole tallers per a joves en situació de vulnerabilitat social.

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

 • – Millora en processos d’abastiment, reutilització i cicle integral de l’aigua.
 • – Actualització del Pla Integral de Residus de la CV.
 • – Promoció de mesures col·laboratives en la prevenció d’incendis forestals.
 • – Ajudes a agricultors i ramaders per a la millora de les seues explotacions agràries.
 • – Taula de debat sobre la futura PAC (Política Agrària Comú)

EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

 • – Procés de participació per a la redacció de la Llei Valenciana d’Educació.
 • – Convocatòria pública de places docents 2017-2019.
 • – Decret d’Inclusió educativa.
 • – Pla d’inversions en Patrimoni Cultural.
 • – Modificació del Decret d’Entitats Esportives.

TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

 • – Programa Ajuntaments i Transparència.
 • – Sistema d’alertes per a la prevenció de males pràctiques i irregularitats.
 • – Esborrany de la Llei de participació ciutadana i suport a l’associacionisme.
 • – Programa d’Acció per a un desenvolupament sostenible.
 • – Programa Tribunal de les Aigües 2017-2019.

HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 • – Culminació del procés de reestructuració de la SGR.
 • – Pla d’implantació de la banda ampla d’alta velocitat per a minimitzar la bretxa digital i posada en marxa del nou centre de ciberseguretat.
 • – Creació d’una base de consultes tributàries i implantació de la presentació telemàtica de declaracions tributàries.
 • – Aprovació del Pla d’Acció de Finançament Europeu.
 • – Actualització de l’inventari de béns patrimonials.

JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

 • – Pla d’Infraestructures judicials per a la Comunitat Valenciana.
 • – Implantació de la Fase I de la nova oficina judicial.
 • – Implantació de la nova oficina fiscal en totes les fiscalies de la Comunitat.
 • – Implantació de la nova plataforma informàtica.
 • – Creació de gabinets psicosocials comarcals que donen suport als Jutjats de Família de tota la CV.

SANITAT I SALUT PÚBLICA

 • – Pla de prevenció del suïcidi i maneig de la conducta suïcida.
 • – Estratègia de salut sexual i reproductiva.
 • – Observatori de salut de la CV.
 • – Decret de Selecció de Personal i provisió de places de personal Estatutari.
 • – Interoperabilitat de les receptes.

HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

 • – Pla d’ajudes de reforma d’interiors i accessibilitat amb 3 milions d’euros.
 • – Establir criteris d’adjudicació i lloguer per a les VPO, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables.
 • – Tramitació i aprovació de la modificació de la LOTUP.
 • – Aprovació del Reglament per a l’Autoritat de Transport Metropolità.
 • – Tramitació del Pla Especial de la ZAL de València.