Bota al contingut principal

a consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha aprofitat la visita a la nova depuradora de l’Alcora, actualment en període de proves, per a posar en relleu l’esforç inversor de la Generalitat en esta matèria a la província de Castelló.

Durant una roda de premsa posterior, Elena Cebrián ha informat de les actuacions del Govern Valencià a la província, entre les que destaquen les de l’àmbit hídric, com són les inversions compromeses per l’Entitat de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR), que ascendixen a 21’7 milions d’euros, dels quals el 85% són aportacions de la Generalitat. La resta, de la diputació provincial i dels ajuntaments. Les inversions del present exercici suposen 11,8 milions, ha puntualitzat.

En l’actualitat hi ha 114 depuradores en servei a la província de Castelló. El 99,7 % dels municipis disposen de depuradora. Només 19 municipis de menys de 500 habitants no tenen este servici, una carència que es pretén cobrir esta legislatura, ha indicat la titular d’Agricultura i Medi Ambient. “Estem oferint solucions als problemes de molts municipis i apostant per la col·laboració institucional amb la Diputació o ajuntaments”, ha subratllat.

Amb anterioritat a la roda de premsa, la consellera ha visitat les obres realitzades en el sistema de depuració en la Pedania de la Foia de L’Alcalatén en L’Alcora, que tenen com a objectiu esmenar el problema de depuració de pous cegos que tenia la pedania. Actualment es realitzen ja les proves de funcionament. Està previst rebre les obres quan s’obtinga una reducció significativa en l’eliminació de nitrògens.

Mentrestant, per a evitar abocaments al llit, l’Ajuntament els buidava amb camions cisterna, una operació del cost de la qual es fa càrrec actualment l’EPSAR. La finalització de les obres ha sigut possible gràcies a un projecte que es va adjudicar al març de 2016 amb un pressupost de 103.536 euros. El sistema de depuració projectat en L’Alcora comprén un pretractament, un tanc polivalent, un mòdul de CBR, un clarificador lamelar, un bombament per a la recirculació i porga de fangs en excés i un tractament terciari format per un zona humida artificial.

Altres inversions amb accent hídric

D’altra banda, la Direcció General de l’Aigua incrementa la seua inversió per a la província de Castelló en 2017 fins als 2 milions d’euros als que caldrà sumar si és el cas aportacions d’ajuntaments o altres entitats, en infraestructures d’abastiment, en els municipis de Jérica ( 204.000euros )i Vilafranca ( 950.000euros ) i intervencions en barrancs urbans com el de Benlloch ( 450.000euros) o el Barranquet de Vila-real (aproximadament 255.000 euros). Es tracta d’obres que es preveu adjudicar i iniciar enguany. De la mateixa manera, està prevista una línia de subvenció per a atendre els compromisos econòmics de sanejament i drenatge en la marjalería de Castelló per import de 400.000 euros.

En l’àmbit agrícola la consellera ha detallat que també es contemplen actuacions relacionades amb l’aigua, com a reparacions d’infraestructures agràries, obres d’abastiment o intervencions per a racionalitzar l’aigua de reg. En 2017, estan previstes per a abastiment d’aigua en explotacions agrícoles i ramaderes actuacions per valor de 3,2 milions d’euros, entre les que destaquen la xarxa de reg a pressió per goteig a Almedíjar (1,1 milions d’euros), el depòsit d’abastiment d’aigua per a ramaderia d’Ares del Maestrat (683.406 euros) i ajudes per a la racionalització d’aigua de reg per valor d’un milió d’euros que permetran inversions pel doble de diners a Almassora, Moncofa i el marge dret del riu Millars. També s’invertiran 844.000 euros en condicionament de camins en Santa Magdalena de Polpís, La Salzadella, Cinctorres i Traiguera.

Sector agroalimentari, gestió forestal, prevenció d’incendis i residus

En l’àmbit agroalimentari, a la província de Castelló es destinaran nou milions d’euros a 20 organitzacions de productors de fruites i hortalisses per a inversions en instal·lacions i equipament de centrals hortofructícoles, així com en camps de producció i altres equipaments, amb càrrec al Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), a més d’altres 4,5 milions d’euros en ajudes vinculades a inversions anteriors.

A més, es preveu destinar 23 milions d’euros del Programa de Desenvolupament Regional (PDR) a inversions en instal·lacions i equipament d’indústries agroalimentàries, per a la primera transformació dels productes agrícoles. A la convocatòria han concorregut 34 projectes. Per a instal·lacions enològics i cellers, la conselleria destinarà 226.000 euros que permetran una inversió total de més de 580.000 euros.

En gestió sostenible forestal i del medi l’aportació econòmica s’incrementarà fins a 3’5 milions d’euros. Es tracta d’actuacions en manteniment i conservació d’instal·lacions recreatives, productes i brigades de control de plagues, manteniment de punts d’aigua, depòsits i abeuradors per al ramat i la fauna, control de regeneració postincendi per a evitar l’hiperdensitat de pinedes, manteniment de vivers forestals de Forn de Vidre (Tinença de Benifassà) i El Toro (Alt Palancia).

En matèria de Prevenció d’Incendis en 2017 se superaran els 2’2 milions d’euros, especialment en el manteniment de xarxes viàries forestals d’àrees tallafocs, així com en manteniment i creació de depòsits i observatoris forestals. El Desert de les Palmes, per exemple, tindrà un nou observatori forestal.

En gestió de residus hi ha un increment en actuacions i inversió a la província en esta matèria, pel fet que per primera vegada en més de 12 anys, la Generalitat aportarà finançament en els consorcis més enllà dels gastos ordinaris de funcionament. En 2017 la suma de les inversions directes serà de 2,1 milions d’euros (inclòs l’inici del segellat de l’antic abocador de Vinarós amb 200.000 € en este exercici i 1’5 milions d’euros per al pròxim).