Bota al contingut principal

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha signat amb les organitzacions sindicals STEPV-IV, FE-CCOO-PV i FESP-UGT, en la Mesa Sectorial d’Educació, l’acord per a l’ampliació del permís de paternitat previst en l’acord de legislatura de la Mesa General de Negociació del personal funcionarial, estatutari i laboral de la Generalitat, del 9 de juny de 2016.

Aquesta modificació estableix que el permís de paternitat serà de sis setmanes per naixement, acollida o adopció d’un fill o filla. Podrà ser gaudit pel pare a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acollida, o de la resolució judicial per la qual es constituïsca l’adopció.

L’ampliació a sis setmanes del permís per paternitat implicarà, per garantir el bon funcionament dels centres docents, que el personal que s’aculla puga ser substituït, ja que es tracta de llocs d’atenció directa.

Aquesta mesura ja compta amb l’informe favorable de la Direcció General de Pressupostos, i la Direcció General de Centres i Personal Docent emetrà una circular perquè les direccions territorials la posen en marxa.