Bota al contingut principal

La Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball ha publicat aquesta setmana en el Diari Oficial de la Generalitat Valencaina l’ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes destinades a la promoció de l’economia sostenible, que es realitzarà mitjançant el finançament d’actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l’Economia del Bé Comú.

Després d’aquestes bases reguladores, està previst que l’ordre d’ajudes es publique durant el primer trimestre de 2017, a les quals podran acollir-se associacions i organitzacions sense ànim de lucre, pimes i centres, instituts i ens universitaris.

Les ajudes previstes s’emmarquen dins de l’objectiu estratègic que recull el ‘Document d’Elx’, aprovat pel ple del Consell el 15 d’abril de 2016, i que pretén promoure un model de desenvolupament sostenible a la Comunitat Valenciana, tant des del punt de vista econòmic, com mediambiental, socialment inclusiu i que genere ocupació estable i de qualitat.

Entre les propostes per aconseguir aquest objectiu es troben l’Economia del Bé Comú i el model d’empresa social, que es complementen entre si. L’Economia del Bé Comú és un model per construir un sistema social i econòmic basat en valors fonamentals i universals, com la dignitat humana, la solidaritat, la sostenibilitat ecològica, la justícia social, transparència i participació democràtica.

Els valors fonamentals de l’Economia del Bé Comú es troben recollits en les empreses socials, caracteritzades pels seus objectius socials d’interès comú, la reinversió dels beneficis, la varietat de formes jurídiques, la participació de les parts interessades i els principis de solidaritat i responsabilitat.

En aquest sentit, l’Economia del Bé Comú aporta eines innovadores per a la gestió de les empreses socials, com el mesurament de la contribució al bé comú de les empreses mitjançant la realització d’un Balanç del Bé Comú, que mesura la part no financera de l’èxit d’una empresa: l’èxit ètic d’una empresa i la seua contribució al bé comú.

Entitats beneficiàries i accions objecte de les ajudes

Segons les bases reguladores, podran acollir-se a les subvencions per a la promoció de l’economia sostenible associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre, que tinguen entre els seus fins la promoció i foment dels principis vinculats a l’empresa social i de la Economia del Bé Comú.

Les accions objecte de les ajudes per a aquest tipus d’entitats seran les activitats de foment d’estudis i difusió d’aspectes relacionats amb l’empresa social i amb l’Economia del Bé Comú. També se subvencionaran actuacions d’innovació social i emprenedoria social positiu que permeten promoure i donar suport a aquestes idees, així com la promoció de l’emprenedoria social en els nivells educatius.

També podran ser beneficiaris les xicotetes i mitjanes empreses (pimes) que realitzrn actuacions per a la implantació de la cultura i pràctica de l’empresa social i de l’Economia del Bé Comú.

Les ajudes a les pimes van dirigides a finançar actuacions com l’elaboració d’una memòria de sostenibilitat que contribueisca a mesurar el rendiment de les empreses en la seua vessant social, econòmica i mediambiental, la realització del Balanç del Bé Comú, memòria de responsabilitat social, estat no financer o altres eines similars. També rebran ajudes per programes de desenvolupament de capacitats i competències personals per a comprendre, mesurar i comunicar l’impacte de les accions de comportaments responsables.

Altres entitats beneficiàries podran ser els centres, instituts i ens universitaris que realitzen activitats d’investigació o formació en matèries relacionades amb l’economia sostenible, l’empresa social i l’Economia del Bé Comú.