Bota al contingut principal

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha aprovat el decret 10/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual es declaren com a Zones Especials de Conservació (ZEC) els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) les Serres de Martés i l’Ave, la Mola de Cortes i el Caroig, Vall d’Aiora i la Serra del Boquerón, Serra d’Énguera, i Serra de Malacara. Així mateix, s’amplia l’àmbit territorial de la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) de la Serra de Martés-Mola de Cortes i s’aprova la norma de gestió que regirà aquestes ZEC.

Aquesta iniciativa suposa l’ordenació de 194.934 hectàrees, el major espai de la Xarxa Natura 2000 en territori valencià. Les ZEC les conformen els LIC i les ZEPA designats en el seu moment pel Consell, dotant-los de zonació i normativa amb l’objecte d’assegurar un estat de conservació favorable d’espècies i hàbitats en ells representats. D’altra banda, la norma busca facilitar l’avaluació de projectes que es desenvolupen en aquests espais, determinant també en quins casos no es precisa aquesta avaluació, ja que el decret estableix quines activitats no afecten els seus valors naturals. Tot això amb la finalitat d’orientar les actuacions de gestió necessàries per garantir la conservació a llarg termini d’aquests espais, però també de facilitar activitats compatibles amb la seua conservació.

La superfície total de la Xarxa Natura 2000 en territori valencià és de 898.314 ha. Fins aquest decret s’havien aprovat normes de gestió corresponents a un 17,3% d’aquesta superfície. Amb la seua publicació en el DOGV s’ordena ja el 38,9% i a la fi de 2017 la conselleria confia a arribar al 58.9%, gràcies a l’obstinació que els tècnics estan posant en aquesta comesa.

La Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea és el principal instrument per aturar la pèrdua de biodiversitat a Europa, i donada la concentració d’espècies i hàbitats d’interès comunitari, és especialment densa al nostre territori. Si per a la UE s’ha inclòs a Natura 2000 un 18% de la seua superfície, a l’Estat espanyol puja fins al 25%, mentre que en territori valencià arriba al 37%.