Bota al contingut principal

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural reforçarà amb 25 milions d’euros el foment de la producció ecològica a través de la convocatòria d’una ordre d’ajudes específica.

La gran demanda d’esta mesura en l’actualitat, l’elevat nombre de sol·licitants que es van quedar sense rebre este tipus d’ajudes en l’única convocatòria que va ser la de 2015, unit al baix pressupost previst per l’anterior equip de la conselleria, ha fet necessari prendre mesures per a corregir esta situació.

Fins al moment, els 20 milions d’euros previstos en 2015 han resultat insuficients, i han deixat molts agricultors que apliquen les pràctiques ecològiques sense accés a les ajudes. Des de la Conselleria s’ha tractat d’ampliar en estos últims mesos el crèdit pressupostari per a evitar la denegació d’ajudes a agricultors que ja s’havien compromés amb esta tècnica de producció, respectuosa amb el medi ambient i solidària amb la societat, però el marc normatiu estatal i comunitari no ho ha fet possible.

La reacció ha sigut clara, i s’ha treballat per a disposar dels recursos necessaris perquè la immensa majoria de les denegacions de la primera convocatòria tinguen una segona oportunitat en 2017. Ara la mesura d’agricultura ecològica aconseguix els 45 milions d’euros, la qual cosa duplica la dotació que tenia previst l’equip de govern anterior. Els agricultors podran accedir a ajudes durant 5 anys, amb una diferència de dos anys respecte als expedients aprovats en 2015.

D’esta manera es complix el compromís expressat per la consellera Elena Cebrián per impulsar les tècniques de producció agro-ecològiques, tal com demostra el Primer Pla de Producció Ecològica 2016-2020, presentat el mes de novembre 2016.