Bota al contingut principal

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana una resolució mitjançant la qual per primera vegada s’ofereix la possibilitat a estudiants Erasmus de realitzar pràctiques en centres educatius valencians, amb l’objectiu d’afavorir de manera eficaç el plurilingüisme i elevar efectivament el nivell de comprensió i expressió oral en llengües estrangeres en el sistema educatiu valencià.

El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, ha declarat que “amb aquest resolució es regula que els estudiants d’altres països europeus puguen fer pràctiques als nostres centres educatius. Volem enfocar aquestes pràctiques, des del punt de vist de la formació del professorat, i principalment, durant el proper curs, de cara a estudiants provinents de països de parla anglesa, perquè realitzen grups de conversa d’anglés i altres activitats en el marc del nou Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic. A més, amb aquesta resolució també es pretén que els nostres centres puguen internacionalitzar-se més, un objectiu d’aquesta direcció general”.

Des de conselleria es vol facilitar l’acollida de joves estudiants provinents d’institucions d’educació superior d’altres països europeus, perquè és beneficiosa i internacionalitza els nostres centres educatius. Aquest tipus d’actuacions van en eixa direcció, i afavoreixen el domini de llengües diferents, en un context internacional globalitzat en els àmbits educatiu, econòmic i social.

En el sistema educatiu valencià, “amb una tradició bilingüe consolidada, la presència de més llengües curriculars i vehiculars potencia l’adquisició de llengües addicionals i, en aquest sentit, l’acollida d’estudiants d’educació superior Erasmus+ procedents d’altres països és enriquidora i pren sentit en l’Europa multilingüe i multicultural del segle XXI”, segons Trenzano.

Els destinataris de les instruccions són els centres públics d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional, escoles oficials d’idiomes i centres de Formació de Persones Adultes, i els estudiants estrangers que s’acullen al programa.

La finalitat d’aquestes estades és l’acollida d’estudiants estrangers per tal de realitzar pràctiques en qualsevol activitat pròpia dels centres educatius. La durada d’aquestes estades està compresa entre els dos i els dotze mesos.

Els centres educatius que vulguen ser centres receptors d’estudiants europeus Erasmus+ per a realitzar un període de formació pràctica han de contactar amb l’estudiant mitjançant la plataforma comuna de publicació d’ofertes de pràctiques del programa Erasmus+ o directament amb la institució d’educació superior d’origen de l’estudiant estranger.