Anar directament a les notícies

Agricultura destina sis milions d’euros a les ajudes per a la modernització de regadius

Publicat el en Governs amb Compromís Medi Ambient

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ofereix per segon any consecutiu les ajudes per a la modernització de regadius, unes subvencions que es van convocar de nou en 2016 després de quatre exercicis sense convocar-se.

Aquests ajuts tenen la finalitat de consolidar i modernitzar els regadius, alhora que es promouen pràctiques de cultiu en comú. Estan orientades a les comunitats de regants per a infraestructures que estalvien aigua mitjançant la instal·lació del reg localitzat o per degoteig, que incrementen la capacitat d’embassament, que milloren la gestió dels recursos hídrics a les explotacions agràries i que, en definitiva, afavorisquen la seua rendibilitat.

S’ha destinat una quantitat màxima de subvenció de més de sis milions d’euros que s’aniran repartint progressivament durant el període 2017-2021. Per a aquest primer any s’ha destinat mig milió d’euros en ajudes. D’aquesta manera, la conselleria finançarà el 50% de les infraestructures que es realitzen amb l’objectiu de facilitar als agricultors l’inici de les obres dins d’aquest mateix any.

A través d’aquesta iniciativa publicada al DOCV es materialitza una de les prioritats de la política del Consell, per al qui la modernització dels regadius és indispensable per a disposar d’una agricultura més competitiva i rendible, amb la seua corresponent influència en l’economia, la generació d’ocupació i les exportacions.

De la mateixa manera, la instal·lació de dispositius mecànics i elèctrics afavoreix el desenvolupament d’una agricultura sostenible i una millora en la qualitat de vida dels agricultors.

Com a novetat, enguany les Comunitats de Regants i altres entitats de Reg hauran relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques, i per això presentar les seues sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat a la següent web.