Bota al contingut principal

La Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esports ha convocat les ajudes a la producció editorial de llibres en castellà i valencià per un import de 200.000 euros, les ajudes a la difusió del llibre i la lectura per 245.000 euros i les subvencions per a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals valencianes, amb un pressupost de 574.040 euros. En total s’hi destinen 1.019.000 euros, segons es recull avui en les tres convocatòries publicades al Diari Ofiical de la Generalitat Valenciana, que formen part del Pla del Foment del Llibre i la Lectura de ‘Fes Cultura’.

Ajudes per a l’adquisició de material bibliogràfic

La quantitat pressupostada per a l’adquisició és de 574.040 euros. Es destinaran 25.000 euros a la modalitat d’adquisició de lot fundacional i 549.040 euros a la modalitat d’adquisició de material bibliogràfic. Aquesta xifra suposa un augment d’un 67% respecte al pressupost en l’última convocatòria.

Podran sol·licitar subvencions: totes les entitats locals del territori valencià titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques Valencianes.

Així mateix, també podran acollir-se a aquestes subvencions: les fundacions i institucions culturals municipals que tinguen entre les seues funcions la gestió d’algun dels centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques Valencianes.

Més informació: consultar ací

Ajudes a la difusió del llibre i la lectura

La quantitat de diners destinada a aquest objectiu durant l’exercici de 2017 és de 245.000 euros, la qual cosa suposa un augment respecte a l’anterior convocatòria del 22,5%.

Podran optar a aquesta subvenció: les associacions o fundacions de llibreters, de llibreters de vell, d’il·lustradors, de tipògrafs i d’editors, així com les associacions i fundacions d’escriptors o del sector del llibre i la lectura l’activitat es realitze en l’àmbit competencial de la Generalitat.

Aquesta convocatòria cobreix els projectes que es presenten relacionats amb l’organització i realització d’activitats de difusió i promoció del llibre valencià realitzades per les associacions o fundacions de llibreters, llibreters de vell, il·lustradors, tipògrafs i editors valencians.

També són objecte de subvenció: els projectes d’organització i realització d’activitats de difusió i promoció realitzades per associacions o fundacions d’escriptors i organització i realització d’activitats de foment de la lectura realitzades per associacions o fundacions del sector del llibre i la lectura.

Més informació: consultar ací

Ajudes a la producció editorial valenciana

Les ajudes aniran destinades a llibres publicats en castellà i en valencià (el 60% de l’import d’aquestes ajudes), per empreses editorials comercials que editen llibres al territori valencià i posseïsquen nombre de Dipòsit Legal dels anys 2015 i 2016.
Per obtenir la subvenció han de complir que els llibres estiguen comercialitzats almenys en 50 punts de venda (excepte en el cas de llibres de caràcter professional), tenir un tiratge mínim de 500 exemplars i ser una primera edició d’una obra inèdita, o bé d’una obra la darrera edició date de més de 15 anys, en la llengua que es proposa publicar. També es podran subvencionar projectes editorials que s’incorporen a una obra ja editada una novetat (estudi crític, nova traducció, etc.) que, segons el parer de la Comissió de valoració, tinga especial rellevància cultural.

També podran optar a aquesta ajuda: les partitures publicades per editorials que tinguen com a activitat l’edició de llibres en l’àmbit competencial de la Generalitat, sempre que compten amb un mínim de quatre pàgines i un tiratge mínim de 300 exemplars.

Totes les partitures que siguen presentades a aquesta convocatòria, seran avaluades dins de la modalitat de producció editorial en valencià, independentment de la llengua utilitzada en la seua edició.

Més informació: consultar ací