Anar directament a les notícies

Cultura convoca ajudes econòmiques per a l’equipament de les biblioteques per valor de 100.000 euros

Publicat el en Economia i Ocupació Governs amb Compromís

La Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esports ha convocat les subvencions per a l’adquisició d’equipament per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals, segons publica avui el DOGV. El pressupost destinat a aquesta convocatòria és de 100.000 euros, un 50% més que en l’anterior.

Podran sol·licitar subvencions totes les entitats locals titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públique. Així mateix, també podran acollir-se a aquests ajuts les fundacions i institucions culturals municipals que tinguen entre les seues funcions la gestió d’algun dels centres de lectura públics municipals integrats en aquesta xarxa.

La sol·licituds hauran d’anar acompanyades d’un certificat del secretari o interventor de l’entitat local o de la fundació o institució cultural municipal que incloga l’acord de l’òrgan competent pel qual es va acordar sol·licitar la subvenció, indicant la finalitat i la quantia total de la despesa, així com de les factures acreditatives de les despeses realitzades.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la present resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ i es presentaran preferentment en el Registre Auxiliar de la Biblioteca Valenciana (monestir de Sant Miquel dels Reis. Av. Constitució, 284, 46019 – València), en els registres de les direccions territorials d’Educació, Recerca, Cultura i Esport de Castelló, València o Alacant o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquesta ordre de convocatòria se suma a les tres que van ser publicades aquest dimarts en el DOGV per finançar la producció editorial de llibres en castellà i valencià per un import de 200.000 euros, ajudes a la difusió del llibre i la lectura per 245.000 euros i les subvencions per a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals valencianes, amb un pressupost de 574.040 euros. En total, entre les quatre convocatòries es destinen 1.119.000 euros, que formen part del Pla del Foment del Llibre i la Lectura de ‘Fes Cultura’.