Bota al contingut principal

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha apuntat la necessitat de “donar visibilitat a tota la labor, l’ànima i el sentiment que posen les dones que treballen en el sector agroalimentari per a poder aconseguir la igualtat real”.

En estos termes s’ha expressat Elena Cebrián durant la jornada de treball que ha compartit, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, amb dones que viuen i treballen en el sector agrari, empreses, cooperatives, universitats, així com amb altres que des de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient assumixen la responsabilitat i la gestió dels diferents departaments que administren els temes que afecten el sector.

L’objectiu d’esta trobada, plantejat com un taller participatiu, i que s’ha dut a terme en l’alquería d’Empar Martí, en ple cor de l’horta. Han participat unes 25 dones que s’han distribuït en quatre taules de treball en què han compartit experiències, reflexions i propostes.

Tant la consellera com la majoria de les participants s’han mostrat satisfetes pel resultat d’una trobada “on les dones ens han comptat experiències vitals i professionals que fan llum sobre el que està passant en este sector i com volem, de manera conjunta, arribar a albirar el futur de l’agricultura valenciana des del punt de vista de la dona”.

El debat ha discorregut en torn tres qüestions bàsiques que se’ls ha plantejat: ‘Per què i com ha arribat al sector agrari’; ‘Quina espera del seu futur en este sector, i quines mesures proposaria per a millorar la situació de la dona en el món agrari’.

En primer lloc i davant de la qüestió de ‘Per què i com ha arribat a sector agrari’, el sentiment unànime ha sigut el d’amor a la terra, la necessitat de contacte amb la naturalesa i com una oportunitat personal i professional.

La pregunta ‘Quina espera del seu futur en este sector’ les respostes han sigut variades però quasi totes coincidixen en la necessitat de dignificar esta professió entre les dones per mitjà de la formació, l’educació i l’assessorament per a facilitar la seua inclusió en el sector agrari. També han coincidit sobre la posada en marxa de polítiques concretes per a aconseguir la supervivència en el sector agrari, modernitzar i professionalitzar el sector però salvaguardant la saviesa ancestral i dotar de a la dona d’un paper protagonista, en definitiva feminitzar l’agricultura.

En la qüestió referida a les ‘mesures per a millorar la situació de la dona en el món agrari’, es considera necessari el paper de les quotes per a poder trencar el sostre de vidre que encara existix en entitats del món agrari, empreses i administració. També s’ha fet insistència a dotar les poblacions rurals de serveis bàsics relacionats amb la salut, l’educació, el transport i les comunicacions. A més, se sol·licita la simplificació i unificació de tràmits burocràtics i una major comunicació entre el sector i l’Administració i la creació de xarxes en què les dones puguen coordinar-se i organitzar-se.

Finalment, la consellera ha agraït l’assistència de totes les dones que han acudit a la jornada de treball. Per a concloure, ha valorat que “reunions com estes ens recorden que som capaços de desenrotllar moltes facetes en la nostra vida, tant personal com professional i ens animen a no deixar-nos portar pels tòpics que ens han assignat”.