Bota al contingut principal

El Ple del Consell ha aprovat la posada en marxa del Pla de Gestió i Avaluació del programa d’ocupació per a joves AVALEM.

L’objectiu que es pretén amb aquest pla és millorar la coordinació entre les diferents polítiques actives d’ocupació executades pel Servef, donant pas a un model més coherent, integral i eficaç en la lluita contra la desocupació.

Així, el SERVEF ha posat en marxa tres eixos: AVALEM Joves, AVALEM Experiència i AVALEM Territori per lluitar contra la desocupació en els diferents àmbits d’actuació.

D’aquesta manera, AVALEM Joves és un Pla Integral de Formació i Ocupació per a Joves, amb mesures específiques per facilitar la inserció d’aquest col·lectiu, i més concretament dels majors de 16 anys no ocupats ni integrats en els sistemes d’educació o formació, com com ajudes a l’ocupació per a la contractació amb un període mínim de permanència.

AVALEM Experiència és un programa contra l’atur de llarga durada dirigit a les persones majors de 30 anys i, especialment, als sol·licitants d’ocupació que porten més de dotze mesos a l’atur.

Aquest col·lectiu representa, aproximadament, la meitat del nombre total de desocupats; d’ací la importància d’articular accions concretes que contribuïsquen a reintegrar aquestes persones en l’ocupació.

Finalment, amb AVALEM Territori es pretén que les polítiques actives d’ocupació s’adeqüen a les característiques del territori, tenint en compte la realitat del mercat de treball i les seues peculiaritats locals i sectorials, de manera que s’evite l’actual desconnexió entre les necessitats reals de les persones i les empreses.