Bota al contingut principal

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural convoca per 200.000 euros les ajudes a associacions de defensa mediambiental per a difondre bones pràctiques en l’ús de l’aigua, tal com apareix publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d’avui.

Es tracta de la primera vegada que es realitza una convocatòria d’aquest tipus en matèria hídrica. L’objectiu és que aquestes entitats invertisquen els esforços socials en programes i projectes que tinguen una repercussió ciutadana, que complemente territorialment o funcional les competències desenvolupades per la Generalitat en matèria de bon ús, gestió i estalvi de l’aigua. Els àmbits previstos podran ser tant d’abastament urbà i depuració, com a usos mediambientals, inclosa la contaminació de les aigües subterrànies. Cada projecte presentat i aprovat tindrà assignats fins a 10.000 euros, com a màxim.

Per complir aquesta finalitat es valoraran projectes que difonguen el correcte aprofitament dels recursos hídrics, la minorització de la contaminació dels aqüífers i del litoral, la defensa de la biodiversitat, la sensibilització i millora en l’ús de l’aigua i la implantació d’energies renovables.

A més, per a la concessió de les ajudes, es tindran en compte criteris de sensibilització, de sostenibilitat i eficiència energètica, socioeconòmics, de biodiversitat, tecnològics, d’adequació i educatius.