Anar directament a les notícies

Cebrián visita la planta depuradora de Pilar de la Horadada, “exemple de reutilització i eficiència energètica”

Publicat el en Governs amb Compromís Medi Ambient

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Aigua, el 22 de març, dedicat enguany especialment a la depuració d’aigües residuals, la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desevolupament Rural, Elena Cebrián, ha visitat hui l’estació de depuració d’aigües residuals (EDAR) de Pilar de la Horadada. Esta EDAR “és exemplar per diverses raons”, ha apuntat la consellera. En primer lloc, per l’aprofitament que es fa de les aigües regenerades, ja que s’aprofita el 100% de l’aigua que es depura. En especial, ha subratllat, les tres quartes parts que es reutilitzen per a reg, “fonamental en una zona com esta per a garantir la continuïtat d’una producció agrària viable i sostenible”.

A més, l’EDAR de Pilar de la Horadada compta amb una planta de generació d’energia fotovoltaica i, a més, amb un sistema de sanejament amb tres estacions de bombament, a la que s’afegirà una nova quarta que ajudarà a pal·liar el dèficit de la zona costanera d’Oriola a l’estiu.

Tindran, així mateix, la major planta de compostatge de la demarcació d’Alacant, unes instal·lacions amb capacitat per a 20.000 tones anuals que arreplegaran i reciclaran els llots del propi municipi i els procedents de plantes pròximes. La Generalitat finançarà íntegrament el cost de la nova planta de compostatge, per un import de 10’5 milions d’euros, per mitjà de concurs que es licitarà en breu. Aixi, l’estació de Pilar de la Horadada contribuirà a garantir i complementar el reciclatge de llots, en el marc del Pla Nacional de Residus i dels objectius del II Pla director de Sanejament, per la qual cosa es referix a la valoració de llots procedents d’EDAR i l’aplicació agrícola del compost resultant.

Acompanyada per l’alcalde de la població, Ignacio Ramos, i el secretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Álvaro, Elena Cebrián ha posat també l’accent en la singularitat d’esta estació depuradora en la generació d’una energia neta i renovable que ha evitat l’emissió a l’atmosfera d’un total de 57,3 tones de CO2. en 2016. Es tracta d’una planta de generació d’energia per mitjà de plaques solars fotovoltaiques, amb 555 mòduls de 200W de potència per placa, que permet obtindre ingressos per la venda directa al gestor elèctric de la zona de l’energia generada en la instal·lació.

De 1.333.305 m3 d’aigua depurada anuals, es destinen 940.820 per a reg; més de 262.572 a servicis de l’Ajuntament i 129.913 a la llacuna persistent de l’antic sistema de depuració construït en 1989. Esta llacuna s’ha convertit en un apreciat ecosistema per a flora i fauna de la zona i reclam de turisme ornitològic, com ha pogut comprovar la consellera en la seua visita.

La planta de Pilar de la Horadada compta amb tres estacions de bombament, a la que s’afegirà la nova estació de bombament de Mil Palmeres, annexa a la ja existent del mateix nom, que augmentarà la capacitat d’impulsió d’aigua residual i permetrà elevar les aigües procedents de l’estació de bombament dels Caballos, en el terme municipal d’Oriola. D’esta manera contribuirà a pal·liar el dèficit que té la zona costanera oriolana en matèria de sanejament i depuració en temporada estival.

El seu cost previst és de 1.781.425,11 euros. Actualment està en procés de redacció i firma del corresponent conveni de cofinançament. S’inclou també dins d’este projecte la conducció de retorn d’aigua depurada per al seu reutilització com a aigua de reg en zones verdes i jardins de la zona de Mil Palmeres.