Bota al contingut principal

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria de les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià que organitza cada any la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).

En la convocatòria de 2016 es van realitzar tots els nivells a totes les localitats, la qual cosa va implicar un augment de la matrícula del nivell superior en les localitats castellanoparlants (Buñol, Villena, Segorbe i Orihuela). En total, a la convocatòria passada hi hagué un increment de matrícula d’un 42% respecte del 2015, cosa que significà 15.600 matrícules més.

Una de les novetats principals de la convocatòria d’enguany és que comencen les noves proves adaptades al Marc Europeu Comú de Referència (MECR) dels nivells A2 i B1. Així mateix, la Conselleria ha decidit congelar les taxes de matrícula en les proves, per la qual cosa es mantenen els preus fixats per tercer any consecutiu.

Tal com va assenyalar el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, al final de gener, quan es va presentar el nou model de JQCV, “tot està enfocat a ajudar la gent a parlar i escriure en valencià, no com abans, que tot se centrava a saber regles gramaticals i excepcions lingüístiques. Ara tenen un enfocament clarament comunicatiu, passem, per tant, d’un model que no garantia l’ús de la llengua a un model que incentiva a usar la llengua”.

Així mateix, el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, ha volgut destacar que ‘les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià estan concebudes com un inici per descobrir i usar una de les nostres llengües oficials i no com un final que tinga com a únic objectiu aconseguir un títol i punt. La nova JQCV treballa perquè les persones senten seua la nostra llengua i vol deixar enrere la concepció de pur tràmit administratiu per a obtindre un certificat’.

A més, enguany es publica per primera vegada una resolució que posa en marxa el Pla de Formació del Personal Examinador (PFPE). La seua finalitat és proporcionar una formació continuada, coordinada i adequada als diferents actors que intervenen en el procés d’avaluació dels aspirants.

Aquestes actuacions consistiran en cursos, guies i rúbriques. Els cursos seran plantejats de maneres diferents: presencials, semipresencials o a distància. Les guies implicaran la creació de reglaments assumibles pels administradors de la prova, d’aplicació fàcil, directa i efectiva, i el seu objectiu serà disminuir la possible discrecionalitat en l’actuació de les persones implicades en la prova. Per acabar, les rúbriques facilitaran un element de justificació directa de l’actuació de l’aspirant en l’àrea d’expressió i interacció oral.

Per a l’any 2017 es realitzaran les proves de nivell A2 i B1 de coneixements de valencià i les proves de grau mitjà i de grau superior. A més, pel que fa als exàmens de capacitació tècnica, també s’han convocat el Certificat de Llenguatge Administratiu, el Certificat de Correcció de Textos i el Certificat de Llenguatge als Mitjans de Comunicació.

Les proves tindran lloc en 24 localitats del territori valencià per a cobrir la demanda de tot el territori. En concret, les localitats on tindrà lloc la prova són : Alacant, Alcoi, Alzira, Benidorm, Buñol, Borriana, Castelló de la Plana, Dénia, Elda, Elx, Gandia, Llíria, Ontinyent, Orihuela, Paterna, Sagunt, Segorbe, Sueca, Torrent, València, la Vall d’Uixó, Villena, Vinaròs i Xàtiva.

El termini de presentació de sol·licituds consta de dos períodes. El primer període des del 27 de març fins al 21 d’abril, el segon període des de l’1 fins a l’11 de setembre . Per a poder participar s’haurà de presentar l’imprés que estarà a disposició dels interessats en la Conselleria d’Educació, en les direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i en la web de la JQCV.

Les persones que disposen d’un DNI amb certificat electrònic incorporat o de firma electrònica de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana també podran fer la inscripció i el pagament de les taxes per via telemàtica en la web. En aquest cas no serà necessari presentar la inscripció en cap registre.

Calendari de les proves

Cal recordar que les proves de coneixements orals, de grau elemental i els certificats de capacitació tècnica es realitzaran en una única fase. No obstant això, les proves de grau mitjà i de grau superior es realitzaran en dues fases i únicament podran realitzar la segona fase els aspirants que hagen superat la primera.

El calendari de la prova es divideix en dos períodes, el primer se celebrarà entre els mesos de maig i juny i el segon serà al mes de novembre. En concret, el primer període començarà el 27 de maig amb la realització de les proves de certificat d’A2 de coneixements de valencià, la primera fase del certificat de grau mitjà (àrees 1 i 2) i el certificat de llenguatge administratiu. El 3 de juny de 2017 es realitzaran les proves del certificat de B1 de coneixements de valencià i la primera fase del certificat de grau superior (àrees 1 i 2). El 10 de juny de 2017 es realitzaran les proves de la segona fase del certificat de grau mitjà (àrees 3 i 4) i el certificat de llenguatge als mitjans de comunicació. I finalment, el 17 de juny de 2017 es realitzaran les proves de la segona fase del certificat de grau superior (àrees 3 i 4) i el certificat de correcció de textos.

Pel que fa al segon període, aquest començarà el 4 de novembre amb la realització de les proves de certificat d’A2 de coneixements de valencià, la primera fase del certificat de grau mitjà (àrees 1 i 2) i el certificat de llenguatge administratiu. L’11 de novembre es realitzaran les proves del certificat de B1 de coneixements de valencià i la primera fase del certificat de grau superior (àrees 1 i 2). El 18 de novembre es realitzaran les proves de la segona fase del certificat de grau mitjà (àrees 3 i 4) i el certificat de llenguatge als mitjans de comunicació. I, finalment, el 25 de novembre es realitzaran les proves de la segona fase del certificat de grau superior (àrees 3 i 4) i el certificat de correcció de textos.