Anar directament a les notícies

Educació convoca ajudes per a adquisició d’infraestructures i equipament d’I+D+i

Publicat el en Educació i Cultura Governs amb Compromís

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició d’infraestructures i equipament d’I+D+i per part de les universitats públiques valencianes i consorcis públics d’investigació adscrits a la Generalitat.

Aquestes ajudes estan emmarcades en el programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional del territori valencià 2014-2020 (PO FEDER CV) que preveu com a eix prioritari potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

L’import destinat a aquesta convocatòria és de 3.097.940 euros per a l’exercici 2017. Aquesta quantitat es veurà augmentada en un 100%, fins a 6.195.880 euros, quan es duga a terme l’ampliació del pressupost planificada al llarg d’enguany, i serà efectiva abans de la concessió de les ajudes.

Les entitats interessades hauran de presentar una sol·licitud per cadascun dels projectes per als quals se sol·licita l’ajuda, l’objecte del qual és el finançament de l’adquisició dels equipaments i infraestructures d’I+D+i necessaris per al desenvolupament d’aquest. És important assenyalar que els projectes hauran d’enquadrar-se en un dels eixos prioritaris de desenvolupament de l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació al territori valencià (RIS3-CV) -disponible en la web de IVACE- i contribuir a l’exercici d’un o més dels seus objectius específics.

L’import de les ajudes per a cada projecte serà superior a 100.000 euros i inferior a un milió d’euros

Sol·licituds, concurrència i compatibilitat de les ajudes

El termini per a presentació de la sol·licitud serà d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Les sol·licituds es presentaran telemàticament en la web www.ceice.gva.es/web/ciencia/feder. Una vegada realitzat el tràmit telemàtic, l’entitat sol·licitant hauran de presentar els impresos emplenats en el registre d’entrada de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.