Bota al contingut principal

El conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, acompanyat de membres de la Comissió de Codificació Civil Valenciana, ha lliurat al president de les Corts, Enric Morera, i als portaveus dels grups parlamentaris, l’informe tècnic de la esmentada comissió sobre les possibles opcions jurídiques per garantir la competència del parlament valencià per legislar i desenvolupar el dret civil propi en l’exercici de l’autogovern.

El conseller Alcaraz ha afirmat que “es tracta d’un document en el qual s’ofereixen diverses vies jurídiques, essencialment des de la reforma constitucional, aconseguides per una àmplia majoria en alguns casos o per unanimitat en altres en el si de la Comissió de Codificació de Dret civil Valencià, amb l’objectiu que la Comunitat Valenciana tinga plena competència en dret civil”.

L’última sessió de la Comissió de Codificació, celebrada el passat 23 de febrer, va aprovar l’informe que avala la reforma constitucional com a millor opció jurídica en defensa de l’exercici de l’autogovern, després de les sentències del Tribunal Constitucional invalidant diferents lleis aprovades per les Corts en desenvolupament del dret civil valencià.

Aquest informe ve a donar compliment a la resolució del parlament valencià en la qual sol·licitava a la Comissió aquest document sobre les possibles opcions jurídiques per legislar i desenvolupar el dret civil propi.

Segons el president de les Corts, Enric Morera, “es tracta d’un informe molt important, perquè tenim dret a legislar en matèria civil, com altres autonomies, i és simplement exercir un dret social, perquè és legislar per a les persones que viuen al nostre territori i és solucionar els seus problemes des d’una perspectiva legislativa més pròxima”.