Bota al contingut principal

La directora general de IVACE, Júlia Company, ha participat en la novena edició dels premis de l’Associació Espanyola d’Agències d’Energia (EnerAgen), celebrada el dijous a Cadis, que han reconegut amb la menció d’honor el projecte de District Heating amb calderes de biomassa, desenvolupat per l’Ajuntament de Todolella.

Tal com ha assenyalat Company, “de tots els projectes rebuts per IVACE, el presentat per Todolella va ser el seleccionat per competir en la categoria de Millor actuació relacionada amb les energies renovables i l’eficiència energètica desenvolupada en ajuntament de menys de 20.0000 habitants”.

La directora ha mostrat la seua satisfacció per aquest reconeixement i ha destacat que “es tracta d’una iniciativa singular, ja xarxa de proveïment de calor de Todolella és l’única xarxa de calor existent al territori valencià que dóna servei a un nucli urbà”. Cal destacar que l’ajuntament de Todolella ha rebut un ajut de l’IVACE de 280.000 euros per al desenvolupament d’aquest projecte.

Company ha posat èmfasi que “el projecte de Todolella és perfectament exportable a altres municipis, especialment en aquells amb unes necessitats més grans de calefacció i aigua calenta sanitària com poden ser zones amb climatologia freda, població d’edat elevada, que alberguen residències, hospitals, etc.” Així, ha animat els municipis “a seguir l’exemple de Todolella i apostar per les energies renovables”.

L’obra projectada és una xarxa de distribució d’energia que transcorre soterrada pels carrers del casc urbà i que proporciona a cada un dels usuaris que es connecta calefacció i aigua calenta sanitària.

Una xarxa de calefacció centralitzada o District Heating és un sistema de subministrament d’aigua calenta sanitària i calefacció (i en alguns casos també refrigeració) a diferents edificis a partir d’una planta central. La calor produïda en aquesta planta es lliura als usuaris per al seu consum mitjançant una xarxa de canonades pre aïllades i enterrades.

L’energia/calor es transporta (per mitjà d’aigua calenta) al consumidor a través de les canonades preaïllades, un d’impulsió i una altra de retorn. A cada punt de consum hi ha una petita estació energètica que intercanvia l’energia de la xarxa, transformant-la en calor i aigua calenta sanitària.

Els usuaris beneficiats per l’actuació són la totalitat dels veïns del nucli urbà de Todolella, en la seua gran majoria de cases unifamiliars de diverses altures els sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària de les quals funcionen amb gasoil, fàcilment convertibles per a la seua utilització amb la connexió a la xarxa de calor.

Les xarxes District Heating són idònies per a l’ús de biomassa. Les calderes de biomassa tenen rendiments de fins al 95%, treballen en un ampli rang de potències i compten amb sistemes d’alimentació contínua i automatitzada de combustible, neteja automàtica i compactació de les cendres.

Estalvi econòmic i creació d’ocupació

El sistema District Heating suposa un augment de la seguretat en els habitatges en no ser necessari gestionar i acumular combustibles fòssils i s’eliminen els problemes de sorolls i olors provocats per les calderes de gasoil. La gestió i el manteniment centralitzats, a més d’evitar molèsties a cadascun dels usuaris individualment, permet una optimització del procés.

D’altra banda, amb aquesta iniciativa s’ajuda les economies domèstiques, ja que l’estalvi respecte a les tarifes del gasoil suposa al voltant d’un 60%. Això suposa, a més, una revaloració dels immobles que adopten aquest sistema de calefacció i aigua calenta sanitària.

Pel que fa a la repercussió en el desenvolupament econòmic de la zona, la disponibilitat d’una font d’energia més barata que les que anteriorment s’utilitzaven (gasoil i electricitat), a més de l’estalvi directe que provoca en cada un dels usuaris, afavoreix que les cases rurals, comerços i hotels que s’han connectat siguen més competitius.

La biomassa és autòctona, és a dir, empra recursos procedents de l’entorn en el qual es consumeix i provoca sinèrgies socials relacionades amb la creació de noves activitats econòmiques en l’entorn i la millora de rendes.

La utilització de biomassa com a combustible fomenta la creació de llocs de treball a la zona, tant per la seua obtenció (neteja de muntanya), com per a la seua transformació (estella o pèl·let) i transport.