Bota al contingut principal

El Consell ha estat informat de la posada en marxa del Programa Global d’Internacionalització per part de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

El Programa Global d’Internacionalització és una iniciativa d’IVACE Internacional que persegueix sumar recursos i coordinar les accions que ofereixen les Cambres de Comerç, ICEX Espanya Exportació i Inversions i el mateix IVACE per impulsar la internacionalització de les empreses.

L’objectiu últim d’aquest programa és evitar duplicitats, fer més senzill a les empreses la recerca d’informació i sobretot, apropar a tot el territori les accions destinades a atendre les necessitats d’internacionalització de les empreses. Per aconseguir-ho, IVACE donarà suport als ajuntaments.

La col·laboració entre IVACE i el Consell de Cambres s’articula mitjançant un conveni de col·laboració per import de 800.000 euros. Gràcies a aquest suport i al cofinançament amb fons FEDER per part de les Cambres, es podran desenvolupar actuacions valorades en 1’6 milions d’euros.

Informació, formació i ocupació, assessorament i Xarxa Exterior

Les activitats programades en el Programa Global s’estructuren al voltant de quatre grans blocs: Informació, Formació i Ocupació, Assessorament i Xarxa Exterior.

En l’àmbit de la informació es realitzaran jornades i fòrums, així com iniciatives de sensibilització, entre els quals destaca el programa “Comença a exportar”. Aquest programa està dirigit a ajuntaments a fi d’oferir a les empreses dels diferents municipis un itinerari formatiu. Destaca també la celebració del Congrés Go Global els dies 7 i 8 de juny a Fira València.

En l’àmbit de la formació i l’ocupació, a més de l’organització de jornades, seminaris tècnics i tallers d’iniciació, IVACE ofereix el seu programa de beques en matèria d’internacionalització, així com el portal ExportJobs. Aquesta plataforma on line, creada per canalitzar l’oferta i demanda d’ocupació, servirà també per difondre l’oferta formativa i les pràctiques ofertes per les universitats i centres de formació.

Les activitats d’assessorament s’articulen a través de programes de consultoria especialitzada, amb un itinerari amb propostes de les tres entitats. Experts en internacionalització guiaran a les empreses, en un període d’entre tres i sis mesos, per millorar el seu posicionament en els mercats exteriors.

En l’àmbit de la Xarxa Exterior, s’enfortirà la coordinació de les diferents xarxes d’oficines econòmiques i comercials d’Espanya a l’exterior amb la Xarxa Exterior de IVACE i les Cambres de Comerç.

El programa Global d’Internacionalització es presentarà durant els mesos d’abril i maig de 2017.