Bota al contingut principal

La Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha publicat les bases reguladores de les ajudes per a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenible a la Comunitat Valenciana. Aquesta ordre inclou com a novetats l’incentivament de la diversificació i noves formes d’ingressos, entre les quals es poden incloure inversions a bord, turisme de pesca esportiva, restaurants, serveis mediambientals i activitats educatives relacionades amb la pesca. Tot açò amb tal d’aconseguir un sector sostenible, econòmica, social i mediambientalment.

El sector pesquer ha d’afrontar els grans reptes que suposen la seua adaptació a la nova Política Pesquera Comuna, i disposa amb el Fondo Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) d’una eina de gran valor per a aconseguir el grau de competitivitat que la societat actual li exigeix. Des de la conselleria s’han establit 20 mesures que pretenen incentivar la pesca i l’aqüicultura a la Comunitat.

S’ajudarà als joves pescadors afavorint l’accés a la propietat del primer buc i es realitzaran inversions en salut i seguretat amb tal de millorar les condicions de treball dels pescadors. A més, es recolzarà a les iniciatives que limiten l’impacte de la pesca en el medi marí i afavorisquen l’adaptació d’aquesta activitat a la protecció d’espècies i la protecció i recuperació de la biodiversitat i dels ecosistemes marins, com la recollida de residus del mar. També s’incentivaran mesures d’eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic.

Així mateix, s’afavoriran inversions que incrementen el valor i la qualitat del producte obtingut, a més de tenir en compte la necessitat de modernitzar i adequar alguns ports i llotges.

Per la seua banda, l’aqüicultura valenciana té un potencial de creixement pràcticament il·limitat, tant per les nostres condicions orogràfiques i mediambientals com per la capacitat de les empreses assentades en les nostres costes.

Mitjançant aquestes bases reguladores, la conselleria afavoreix el desenvolupament d’una aqüicultura sostenible mediambientalment, eficient en l’ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement, s’afavorirà el desenvolupament d’una aqüicultura ecològica, o eficient energèticament.

El volum i abast d’aquestes ajudes suposarà un canvi total en la dinàmica del sector pesquer valencià. Es pretén fomentar una pesca i aqüicultura sostenible, amb un desenvolupament territorial equilibrat i integrador de les zones pesqueres i acuícolas, a més, d’impulsar l’aplicació de la Política Pesquera Comuna (PPC).