Bota al contingut principal

La Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera ha donat el seu respatler a les mesures proposades per la conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament rural per al desguàs del llac.

En la reunió, el secretari autonòmic de Medi ambient, Julià Álvaro, acompanyat pel director general de Mitjà Natural, Antoni Març, ha presentat unes bases per al règim de desguàs del llac de l’Albufera, i ha assenyalat que es tracta d’un acord fonamental per al futur dels nivells d’aigua del parc natural, sobretot en el que fa referència a la gestió de les comportes del llac.

Referent a això, Álvaro ha ressaltat que “és molt important perquè hi ha hagut pràcticament unanimitat de tots els membres de la Junta Rectora, que han participat i fet les seues aportacions”.

El secretari autonòmic ha afegit que la conselleria revisarà les propostes dels membres de la Junta Rectora i se cercarà el seu encaix en el document final per a aconseguir el compliment del mandat que la conselleria té de la Fiscalia de Medi ambient de controlar tot el procés de desguàs i al temps fer-ho per consens amb tots els agents implicats.

Les mesures adoptades en l’acord es fixaran en una ordre que la conselleria d’Agricultura i Medi Ambient ultima relativa al règim de desguàs del llac de l’Albufera.

Julià Álvaro ha destacat l’excepcionalitat de l’acord aconseguit avui i ha expressat la seua satisfacció pel resultat d’un procés de participació i transparència que facilita el cessament dels conflictes “en la gestió hídrica d’eixides i entrades d’aigua al llac, la qual cosa redundarà en la millora ambiental d’aquest espai natural protegit”.

En el document presentat per la conselleria s’estableix com a nivell idoni del llac un mínim de cota de 10 centímetres sobre el nivell base en època de cultiu d’arròs (1 de maig a 31 d’octubre) i de 25 centímetres durant la inundació hivernal (1 de novembre a 15 de gener). A partir del 15 de gener, les comportes s’obriran de manera que el nivell del llac baixe gradualment fins a oscil·lar entre 5 i 10 centímetres sobre el nivell base a final de mes. Durant la resta de l’any, el nivell del llac oscil·larà entre 5 i 10 centímetres.

A més, se sotmet a autorització prèvia de la conselleria el bombament de desguàs del llac realitzat amb les bombes instal·lades en les goles del Pujol i Perellonet.

Es prohibeix qualsevol bombament d’aigua del llac quan el seu nivell no excedisca de 5 centímetres fora de l’època de cultiu de l’arròs.

El maneig de les comportes es realitzarà de manera que s’aconseguisca l’existència d’una comunicació entre el llac i el mar durant el major període de l’any possible per a afavorir l’entrada d’espècies piscícoles.

En l’època de desguàs de la inundació hivernal es procurarà que la major part del flux cap al mar discórrega per la gola de Pujol.

Les golas i principals canals de desguàs de l’Albufera al mar hauran de ser objecte d’actuacions amb la finalitat del manteniment de la seua funcionalitat hidràulica.

La Junta de Desguàs haurà d’enviar mensualment a l’Oficina Tècnica del Parc Natural tota la informació referent a aigua bombada i del nivell del llac i situació de comportes mantingut el mes anterior.