Bota al contingut principal

Climent destaca “la col·laboració interadministrativa” que fomenta la norma per oferir respostes centralitzades sobre inversió empresarial.

El Punt d’Atenció a la Inversió té com a objectiu incrementar l’atracció d’inversions i millorar la imatge valenciana en l’entorn econòmic internacional. Aquest nou instrument vol pegar-li la volta a la situació econòmica a què ha portat la mala reputació que pateix l’economia valenciana per culpa d’anys de governs esguitats per la corrupció. Aquesta norma suposa la creació d’un nou sistema valencià de promoció empresarial que comportarà un canvi de paradigma en les relacions entre el sector públic i el privat. Es passarà d’una administració punitiva a una administració col·laborativa, en la qual la Generalitat es convertirà en sòcia de les empreses per ajudar-los a aconseguir els seus projectes.

El conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, ha apuntat que el principal objectiu de la nova norma és reduir els terminis dels tràmits administratius i acabar amb les barreres burocràtiques, ja que “dificulten i en molts casos impedeixen que un projecte empresarial aterre al nostre territori”.

A més, Climent ha destacat que aquest avantprojecte també impulsa “la coordinació i la col·laboració interadministrativa” entre els diferents departaments de la Generalitat amb l’Administració de l’Estat, l’Administració local i la resta d’organismes involucrats en els projectes d’inversió, “per tal d’oferir solucions i respostes centralitzades relatives a la reinversió empresarial”, dels que, com ha explicat es poden derivar beneficis econòmics que fomenten l’ocupació.

Punt d’Atenció a la Inversió

La tasca principal d’aquesta oficina és coordinar totes les administracions públiques per facilitar la instal·lació d’empreses i que qualsevol inversor interessat a instal·lar-se al nostre territori tinga un interlocutor únic, professionalitzat, independent i capaç de mantenir el diàleg amb totes les administracions.

Tal com ha explicat Climent, es tracta d’una normativa que s’ajusta a l’eix 4 del Pacte del Botànic, que fa referència a l’establiment d’un nou model productiu, i que proposa que les institucions tinguen un paper actiu com a agent de desenvolupament.

De fet, aquesta oficina constitueix un dels principals eixos d’acció del Govern valencià per a generar un escenari de “diàleg social, estabilitat i honradesa” que fomente l’atracció de nous projectes i reduïsca l’atur, un objectiu en el qual també s’emmarquen altres instruments de la Generalitat com l’Institut Valencià de Finances (IVF), l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i la futura Agència Valenciana d’Innovació (AVI).

Projectes prioritaris

A fi d’aconseguir la màxima operativitat, es preveu que el Punt d’Atenció a la Inversió, que estarà integrat en l’IVACE, compte amb una Comissió Permanent d’Inversions, de la qual es derivaran altres comissions tècniques per a cadascun dels projectes d’inversió i reinversió gestionats.

Els projectes que seran considerats com a prioritaris seran aquells dels quals es derive inversió major a 600 mil euros i que asseguren la creació d’un mínim de 10 llocs de treball. A més de ser viables financerament, les propostes hauran de promoure la inclusió social, la igualtat en l’àmbit laboral i ser respectuoses amb l’entorn.

Aquesta normativa estarà dirigida a projectes d’empreses d’àmbit internacional, però també és aplicable a les locals, regionals o estatals.