Bota al contingut principal

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat les ajudes econòmiques per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural dotada amb un milió d’euros, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). El pressupost assignat a aquesta convocatòria suposa un augment de 185% respecte a l’anterior convocatòria que va destinar 350.000 euros.

L’augment de la dotació pressupostària no és l’única novetat d’aquestes subvencions que per primera vegada inclou que es podrà subvencionar fins al 95% de l’activitat sol·licitada en aquells municipis de menys de 500 habitants i fins al 60% en els municipis que superen els 50.000 habitants. La quantitat subvencionable es distribueix proporcionalment en funció de la població del municipi sol·licitant.

La quantia màxima de la subvenció també ha augmentat respecte a altres convocatòries que estava fixada en 20.000 euros i que ara augmenta fins als 40.000 euros.

Hi podran optar: els ajuntaments i les fundacions, associacions o entitats sense ànim de lucre, que entre els seus fins fundacionals es trobe la recuperació, la conservació o la protecció del patrimoni cultural en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

La convocatòria preveu les actuacions que es realitzaran sobre béns de naturalesa immoble: arqueològic, arquitectònic, etnològic i paleontològic del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana considerats com a Béns d’Interés Cultural o de Rellevància Local, i els treballs de les quals siguen destinats a la seua protecció, conservació i o recuperació.

Les sol·licituds es presentaran en un termini de 15 dies, junt amb els impresos normalitzats a comptar a partir de l’endemà de la seua publicació en el DOGV.