Bota al contingut principal

La Conselleria d’Educació, Cultura, Investigació i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) les convocatòries de quatre subvencions destinades a la promoció de l’ús del valencià, per un import total de 6 milions d’euros. Es tracta de les ajudes dirigides als mitjans de comunicació, a ajuntaments, mancomunitats i entitats locals; a associacions i entitats sense ànim de lucre, i al sector editorial.

L’import global per a les quatre convocatòries s’incrementa en un 20% respecte a les ajudes destinades en l’exercici 2016. Les subvencions que major increment experimenten són les dirigides als mitjans de comunicació, que augmenten en 550.000 euros. A més, la Conselleria d’Educació recupera la convocatòria d’ajudes destinades a la traducció literària multilingüe, que estarà dotada amb 100.000 euros.

En paraules del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, “amb aquestes convocatòries, el Govern del Botànic mostra el seu ferm compromís amb la conservació, protecció i promoció del patrimoni cultural valencià i, conseqüentment, amb el foment de totes les activitats conduents a fer present el valencià en tots els àmbits d’ús social i públic”.

En concret, les subvencions per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació comptaran amb un total de 2.850.000 euros; és a dir, un 24% més que en la passada convocatòria.

Pel que fa a les noves ajudes per a la traducció literària multilingüe, aquestes tenen per objecte tant la difusió de l’obra creada en valencià i traduïda a altres llengües, com la introducció en el mercat editorial d’obres creades en altres llengües, però incorporades a la nostra cultura per mitjà de l’oportuna traducció al valencià. El seu import global serà de 100.000 euros.

D’altra banda, s’han convocat les subvencions per al foment del valencià per a institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa, així com per a les persones jurídiques públiques i privades, com ara associacions professionals, sindicals, empresarials i fundacions, entre d’altres. Aquesta línia estarà dotada d’1.940.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 14% respecte a l’anterior convocatòria, i té com a principal objectiu donar suport a la tasca que realitzen aquestes entitats per mantindre i donar a conéixer la llengua i cultura valencianes.

Finalment, cal destacar la convocatòria de les subvencions destinades a ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors del territori valencià i del Carxe per a programes i activitats de promoció de l’ús oficial i social del valencià. L’import total apuja a 1.114.673 euros, la qual cosa suposa un increment de l’11,4% respecte a l’any passat.