Bota al contingut principal

El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, i la directora general de Funció Pública, Eva Coscollà, han presentat l’enquesta ‘Ús del valencià en l’Administració de la Generalitat’ i el conseqüent ‘Pla d’acompanyament lingüístic al Personal de l’Administració de la Generalitat’, gràcies a l’anàlisi de les dades que ha proporcionat la radiografia realitzada.

De l’enquesta es desprén que el 87,4% del personal de la Generalitat té acreditació en coneixements del valencià i que el 92,7% dels enquestats ha assistit a cursos. Així mateix, vora el 93% dels empleats i empleades de la Generalitat entenen el valencià, el 57% el sap parlar i el 46% el sap escriure.

Al juny de 2016, el conseller Vicent Marzà va presentar l’enquesta genèrica de ‘Coneixement i ús del valencià’ realitzada el 2015. En aquest acte ja va anunciar que s’emprendrien enquestes més específiques relacionades en diferents àmbits d’actuació per a realitzar radiografies exhaustives sobre l’ús del valencià.

Segons el director general Rubén Trenzano, “sobretot és important l’actitud dels empleats i, en aquest cas, el 62% dels enquestats pensen que el valencià s’utilitzarà més. També hi ha una significativa majoria qualificada de personal de l’Administració pública amb prou competència en valencià com per iniciar una nova etapa d’aprofundiment en els serveis que la Generalitat pot oferir als ciutadans per tal de garantir els seus drets lingüístics”.

“Les perspectives que llança l’enquesta és que disposem d’una base suficient i d’una actitud receptiva per part dels empleats i que, per tant, cal ampliar la formació i activar noves mesures d’acompanyament lingüístic dels empleats públics perquè assolisquen la competència necessària en valencià”, ha explicat la directora general, Eva Coscollà.

Les mateixes persones enquestades van considerar molt útils diferents eines que podrien servir per a completar la seua formació: l’atenció telefònica de dubtes, els xats, l’assessorament personalitzat i els models de documentació. Com a conseqüència d’aquests elements detectats, s’ha dissenyat el ‘Pla d’acompanyament lingüístic per al personal de l’Administració de la Generalitat’, amb diferents mesures que garantiran l’aplicació progressiva del Decret d’usos institucionals i administratius publicat aquest dimarts al DOGV i que entrarà en vigor el 23 de novembre de 2017, dia en què s’acompliran 34 anys de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV).

Pla d’acompanyament lingüístic per al personal de l’Administració de la Generalitat

La seua finalitat és l’increment progressiu de l’autonomia lingüística en valencià del personal de la Generalitat. L’assoliment d’aquesta autonomia hauria de redundar en l’equilibri de competències lingüístiques en les dues llengües oficials i, conseqüentment, en l’increment dels àmbits d’ús del valencià.

Aquest pla està format per 5 línies estratègiques que s’implementaran mitjançant una sèrie d’accions. Es crearà un repositori de documentació institucional i administrativa, s’ampliarà la formació lingüística i tècnica, es crearan eines d’atenció lingüística, s’establirà assessorament lingüístic personalitzat i s’actualitzarà el SALT.

Repositori de documentació institucional i administrativa

Aquest eix consisteix en la preparació de models documentals i publicacions institucionals. Comptarà amb una plataforma de plantilles per als empleats, un repositori amb indicacions teòriques sobre composició i un magatzem centralitzat de publicacions de la Generalitat, a més de vocabularis específics per a resoldre dubtes terminològics.

Formació lingüística i tècnica

A partir de juny es convocaran tot un seguit de nous cursos específics mitjançant l’Institut Valencià de l’Administració Pública (IVAP). Seran cursos de llenguatge especialitzat administratiu, sanitari, jurídic, de notes de premsa, d’actualització de coneixements de valencià (C1), de criteris lingüístics de l’Administració de la Generalitat, de comunicació eficaç a l’entorn laboral i personal, del valencià a les xarxes socials, de perfeccionament en l’atenció al públic en valencià, de redacció de textos i d’introducció al llenguatge de signes.

Així mateix, s’organitzaran cursos d’actualització lingüística especialitzada i de formació tècnica per aprofundir en les competències lingüístiques des del vessant més especialitzat.

Atenció lingüística

Es tracta de resoldre consultes lingüístiques senzilles de manera ràpida i efectiva a través d’un telèfon d’atenció, un xat, correu electrònic i un fitxer de respostes a preguntes freqüents.

Assessorament lingüístic personalitzat

Aquest eix s’endinsa en la detecció de necessitats específiques relacionades amb l’ús, la competència i actituds lingüístiques dels empleats públics i l’anàlisi de dades. És per això que es dissenyaran plans d’accions lingüístiques específiques per a serveis que ho requerisquen amb la intenció d’oferir un servei òptim.

Nou SALT

Serà un nou motor de traducció més potent amb un temps de resposta més breu. A més, realitzarà traduccions valencià-castellà i castellà-valencià més acurades i disposarà de recursos lingüístics. El nou SALT tindrà una versió per a professionals lingüístics a disposició de totes les institucions valencianes i una altra per a usuaris en diversos suports adaptats a tauletes, mòbils i ordinadors.