Bota al contingut principal

El nombre de prestacions de Renda Garantida de Ciutadania va superar el 2016, per primera vegada, les 20.000 prestacions ha arribat als 50.204 destinataris, segons ha explicat la directora general d’Inclusió Social, Inma Carda, qui ha destacat el “notable impuls” que ha suposat entre altres millores, “una important la disminució de la llista d’espera i agilitzar la gestió del pagament de les ajudes”.

Inma Carda ha presentat l’informe de gestió de la Renda Garantida de Ciutadania de l’any 2016 en la reunió de la comissió de seguiment, que està formada per representants de la Conselleria d’Igualtat, del SERVEF, FVMP, patronal, sindicats, de dos ajuntaments, Càritas Diocesana i Creu Roja.

En la seua intervenció, la directora general d’Inclusió Social ha exposat la “caòtica i greu situació d’emergència social heretada de l’anterior govern” i l’obstinació “del Govern del Botànic a adoptar mesures urgents per a resoldre la situació d’incompliment per part de l’administració del abonament de les rendes pendents de pagament i la resolució d’expedients pendents de tramitar”.

Mesures que, segons ha subratllat, han permès aconseguir que el 2016 es gestionaran i emetessen 28.023 resolucions, que hi haja 50.204 destinataris de la Renda (20.007 titulars i 30.197 beneficiaris), mentre que el 2015 es van registrar 42.134 destinataris, el que suposen un increment de gestió en l’any 2016 respecte al 2015 de 8.070 destinataris més.

Respecte d’això, ha volgut agrair al personal de l’administració autonòmica “l’esforç i la tasca que ha realitzat al llarg de l’any passat per poder incloure dins el sistema de renda.

Segons es desprèn de l’informe de gestió presentat, la prestació mitjana de la renda és de 377,11 euros que es va distribuir d’acord amb el nombre de membres i els seus ingressos mitjans mensuals. Dels 20.007 titulars de la renda el 2016, 13.097 són dones i 6.910 homes, que representen el 65,46% i el 34,54%, respectivament.

Respecte a l’import de les prestacions concedides fins al 31 de desembre de 2016, va ascendir a 44.561.306,23 euros, dels quals un total de 19.237.662,53 euros van correspondre a la demarcació d’Alacant, 4.110.705,09 a Castelló i 21.212.938,61 euros a la de València.

A més, a principis de 2016 existien un total de 84 convenis amb entitats col·laboradores (ajuntaments i mancomunitats) i, posteriorment, es va ampliar a 86 les entitats col·laboradores, 38 d’Alacant, 6 de Castelló i 42 de València i de les que formen part 171 municipis.

Dels 44,5 milions destinats a la renda l’any passat, 20,5 milions corresponen a expedients gestionats per les entitats col·laboradores i, la resta de 24 milions d’euros, corresponen a expedients gestionats en les direccions territorials de la Conselleria d’Igualtat.

Mesures adoptades

Així mateix, Inma Carda també ha explicat al comitè de seguiment algunes de les mesures determinades pel Govern del Botànic davant la situació d’emergència social i per a resoldre la situació d’incompliment per part de l’administració de l’abonament de les rendes pendents de pagament i la resolució d’expedients pendents de tramitar.

Entre elles ha destacat l’increment del pressupost destinat a Renda Garantida el 2016 respecte a l’any 2015 i la decisió de considerar la partida de la renda garantida crèdit ampliable “per no haver de fer modificacions pressupostàries i ampliar el crèdit per poder seguir pagant aquesta ajuda en funció en funció de les necessitats”.

Així, aquesta iniciativa va permetre el 2016 realitzar dos increments pressupostaris destinats a Renda Garantida “per tal de posar-nos al dia en la gestió dels expedients i agilitzar el pagament dels ajuts, i que en termes econòmics ha suposat passar dels 32,12 milions de 2015 als 44.561.306,23 euros de 2016”, ha precisat la responsable d’Inclusió Social.

A més, ha continuat, el Consell per “fer front a la urgent i extraordinària necessitat de posar al dia la gestió dels expedients i agilitzar el pagament de les ajudes pel al tap heretat de l’anterior govern, va aprovar el juliol de 2016 un decret llei per agilitzar el procés de tramitació de la Renda garantida de Ciutadania”.

El decret llei estableix, entre altres mesures, que el pla familiar d’inserció que han d’elaborar els serveis socials municipals no siga determinant per a la concessió d’aquests ajuts, en aquells casos en què els ajuntaments es demoren més de dos mesos en la redacció del pla.

Així mateix, preveu que les direccions territorials dependents de la conselleria siguen considerades centres d’atenció directa, i que els llocs de treball adscrits a la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania tinguen la consideració de llocs d’atenció directa o cobertura prioritària susceptibles de substitució en el cas que es produïsca una baixa o una vacant.

També l’any passat, ha incidit la directora general, es va escometre una millora i actualització de l’aplicació informàtica de la Renda, “implementant un conjunt de canvis que han possibilitat un increment en la productivitat i de la qualitat del treball realitzat per les direccions territorials”, i també s’ha aconseguit optimitzar la informació estadística, “incorporant eines per a un coneixement més lògic i veraç de les dades de les prestacions”, ha matisat.

Nova Llei de Renda valenciana d’Inclusió

Paral·lelament, Inma Carda ha argumentat al comitè de seguiment dels beneficis que contempla l’avantprojecte de la llei de Renda Valenciana d’Inclusió, i la prestació substituirà la renda garantida de ciutadania, “per dignificar la vida de les persones i els permeta inserir-se”.

La nova llei permetrà, segons ha explicat Carda, que aquesta ajuda tinga “caràcter indefinit, quan la situació de la persona que la sol·licite es mantinga en el temps”, i al mateix temps, ampliarà els requisits per poder demandar-la.

Entre les millores que aportarà la nova normativa, ha destacat també la flexibilització dels requisits “pel que arribarà a més persones”. De fet, ha assenyalat, caldrà només un any d’empadronament, enfront dels 24 mesos actuals, exigint únicament la residència efectiva en territori valencià per a tenir-hi dret, amplia l’edat per poder sol·licitar-la als 18 anys, al mateix temps que s’elimina el límit d’edat per percebre-la, quan ara era només per a persones d’entre 25 i 65 anys.

Cal recordar també que l’import d’aquesta serà de 531 euros en el cas d’un titular, davant dels 385 actuals, tant en els casos en què la persona no necessite un itinerari d’inserció o d’acompanyament com en els que sí que el requerisca, i en aquest últim cas, si el sol·licitant renuncia voluntàriament a realitzar-lo, mantindrà l’ajuda, però es reduirà fins als 266 euros.