Bota al contingut principal

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural ha convocat les ajudes per a fomentar una aucicultura sostenible per a l’exercici 2017 a la Comunitat Valenciana.

Esta via de finançament, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es troba cofinançada amb fons de la Unió Europea a través del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) per als anys 2017, 2018 i 2019 per un import total de 7.665.640 euros.

En concret, es finançarà les inversions productives en aqüicultura, el foment de noves empreses aqüícoles que practiquen l’aqüicultura sostenible, l’augment de l’eficiència energètica i reconversió a fonts d’energia renovables, l’eficiència dels recursos, reducció de l’ús de l’aigua i químics, sistemes de recirculació per a ús mínim de l’aigua i la reconversió als sistemes de gestió i auditoria mediambientals i a l’aqüicultura ecològica.

Cal recordar que la conselleria també va publicar al febrer d’enguany les ajudes a la gestió sanitària i de benestar animal en l’aqüicultura.

Amb 14.000 tones, la Comunitat Valenciana lidera a nivell nacional la producció d’espècies piscícoles, sobretot de daurada (7.444 tones) i corbina (3.869 tones), aportant un valor de 64 milions d’euros, aproximadament.