Bota al contingut principal

La conferència GROW your REGION la promouen dues direccions generals europees, que escullen al IVACE per la seua implicació en les polítiques europees, així com a l’impuls de la patronal tèxtil ATEVAL. ES celebrarà els dies 8 i 9 de novembre i convocarà a 300 responsables de la formulació de les polítiques nacionals, regionals i locals amb els principals representants dels clusters europeus.

La Generalitat Valenciana, per mitjà de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial –IVACE-depenent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha sigut seleccionada per la Comissió Europea per a acollir la conferència GROW your Region, que ja va tenir una primera edició a Brussel·les en 2015.

Per a Julia Company, directora general del IVACE, aquest fet “suposa una fita importantíssima per a la Generalitat i la Conselleria de Economia, perquè “aquest cim, que reunirà 300 experts de tota Europa, pretén impulsar el creixement de les regions europees i crear nous espais de col·laboració i de creació d’iniciatives empresarials”

La conferència l’organitzen dues de les direccions generals de la Comissió Europea més importants. En concret la DG GROW i DG REGI. La unió de forces d’aquestes dues adreces demostra la importància d’aquest esdeveniment internacional de primera línia.

La conferència GROW your REGION tindrà lloc els dies 8 i 9 de Novembre de 2017 en la ciutat de València. En ella es donaran cita més de 300 responsables de la formulació de les polítiques nacionals, regionals i locals amb els principals representants dels clusters europeus.

L’objectiu és analitzar les noves formules de col·laboració interregional a través dels clustersque faciliten la creació de nous “Silicon Valleys” a Europa enllaçant les cadenes de valor interregionals en benefici de regions i ciutats europees.

Per què IVACE? Per què la Comunitat Valenciana?

La selecció de València com a seu d’aquest esdeveniment no és casual. Obeeix a l’impuls que la Generalitat Valenciana està realitzant, a través del IVACE, de les accions de coordinació i dinamització de l’estratègia europea RIS3, el Pla d’Acció per a impulsar la participació en Horitzó 2020, els serveis europeus a empreses a través de SEIMED i la participació activa en el Programa INTERREG.

Es el IVACE junto al SERVEF (ambos dependientes de la conselleria que dirige Rafa Climent), los organismos que más gestión realiza en torno a fondos europeos.

La col·laboració i insistència de la Patronal Tèxtil Valenciana –ATEVAL- també ha sigut determinant per a la consecució de l’organització d’aquest importantíssim esdeveniment. La presència i col·laboració de ATEVAL respon a l’estratègia europea d’involucrar als clustersempresarials en les estructures de treball de les diferents regions participants en les diverses plataformes europees pel seu decisiu paper tractor i efecte multiplicador.

Las estrategias de especialización inteligente (RIS3) promueven el desarrollo económico territorial con el impulso de los clústeres. Los puentes y conexiones entre esos clústeres son esenciales para buscar complementariedades maximizando la competitividad.

GROW your REGION segueix els passos de la seua primera edició celebrada l’any 2015 a Brussel·les que va anar un gran èxit. Aquesta segona edició tracta de per en valor les experiències adquirida d’en què manera les Estratègies d’Especialització Intel·ligents, en combinació amb els clusters, estan donant suport el creixement de les regions europees.