Bota al contingut principal

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha afirmat en la presentació del Pla d’Energia Sostenible de la Comunitat Valenciana 2020 que “aquest document és fruit del nostre convenciment de la necessitat d’una transició urgent cap a un nou model energètic més just i democràtic, eficient i compromès amb el nostre entorn;un nou model basat en les energies renovables i l’eficiència energètica”.

El conseller i la directora general de l’Ivace, Júlia Company, han detallat els principals objectius contemplats en aquest Pla, entre els quals, segons ha anunciat el conseller, destaca “aconseguir que el 16% del consum d’energia final provinga de fonts d’energia renovables, incrementar en 260 magavats la potència elèctrica instal·lada provinent de sistemes d’autoconsum, millorar l’eficiència energètica final un 1,5% interanual i reduir el consum energètic de la Generalitat en un 12%”.

Per a aconseguir-ho, el Pla inclou quatre plans específics associats a cadascun dels aquests objectius en els quals s’arrepleguen les directrius i principals mesures per a aconseguir-los. Així, en el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica es detallen les mesures i objectius concrets per a aconseguir una millor utilització dels recursos energètics en cadascun dels sectors econòmics de la societat per a reduir en l’horitzó de 2020 un 20% el consum energètic.

En el Pla d’Estalvi dels Edificis i Infraestructures de la Generalitat s’estableixen nous objectius d’estalvi energètic en els edificis, infraestructures i equipaments en els quals es presten serveis del sector públic de la Generalitat.

El Pla d’Energies Renovables contempla aconseguir un producció elèctrica amb energies renovables de 5.963 gigavats hora, en 2020, i aconseguir que el 50% de tota la potència elèctrica del nostre territori tinga un origen renovable.

El Pla d’Impuls a l’Autoconsumo, finalment, que contempla mesures de suport per a particulars, empreses i entitats, preveu aconseguir una potència de 260 megavats en aquest tipus d’instal·lacions, i dotar a la major part dels edificis de la Generalitat amb instal·lacions d’autoconsumo amb energia solar fotovoltaica per a aconseguir una potència total en servei de 20 megavats situada sobre cobertes d’edificis de titularitat autonòmica, repartits en al voltant d’1.000 instal·lacions.

En total, tal com ha explicat la directora Júlia Company, “el Pla preveu un estalvi total d’energia derivat d’aquests quatre Planes de 1.390 milions de tones equivalents de petroli i evitarà l’emissió a l’atmosfera de més de 4.700 tones de CO2.”

Metodologia i principis

El Pla parteix dels principals resultats obtinguts de l’anàlisi de les característiques i evolució de l’estructura energètica de la Comunitat Valenciana i també del context energètic nacional i internacional, que proporcionen el marc de referència en el qual la política energètica de la Generalitat ha de desenvolupar-se, per a plantejar els objectius i estratègia energètica a mitjà termini, concretant els instruments específics que hauran de desenvolupar-se en cada àrea específica.

Els principis fonamentals del Pla són promoure la transició a un sistema energètic baix en carboni basat en fonts d’energia renovables autòctones; impulsar la utilització racional i eficient dels recursos energètics en els diferents sectors econòmics; prioritzar els sistemes d’autoconsum en les llars, empreses i administracions públiques i optimitzar el consum energètic en les instal·lacions de l’Administració de la Generalitat, millorant la seua eficiència energètica i incorporant energies renovables.