Bota al contingut principal

La secretària Autonòmica d’Hisenda estudia mecanismes per a reduir encara més el pagament mitjà a proveïdors (PMP) de la Generalitat, però exigix al Govern central que desbloquege ja el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) extraordinari, 874 milions destinats a la desviació del dèficit de 2016. “L’Estat ens exigix pagar les factures dels nostres proveïdors, però no ens envia els diners amb què fer front als pagaments. És indignant”, ha expressat Clara Ferrando.

La secretària Autonòmica d’Hisenda, Clara Ferrando, ha viatjat a Sevilla junt amb la subdirectora de Tresoreria de la Generalitat, Amparo Haro, per a entrevistar-se amb responsables de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública de la Junta d’Andalusia amb l’objectiu d’intercanviar experiències en matèria de política de pagaments.

Segons Clara Ferrando, “coincidim amb la sensibilitat del govern de la Junta de prioritzar el pagament als sectors més vulnerables, als autònoms i xicotets empresaris. La prelació de pagament del Consell, per mandat del Pacte de Botànic, és fer front a les polítiques destinades a rescatar persones. A més, ens prenem molt seriosament la reducció del PMP, no sols perquè volem complir amb la Llei d’Estabilitat, sinó perquè entenem que darrere de les factures hi ha molts llocs de treball que depenen del seu cobrament”.

La Junta d’Andalusia ha posat en funcionament un Cens Únic d’Obligacions amb què realitzen el seguiment del seu deute comercial i ha elaborat un Decret de Garantia dels temps de pagament.

“Estudiem el model andalús i qualsevol que ens puga servir per a millorar la nostra gestió de pagaments. Estudiarem la posada en marxa d’un sistema informàtic semblant al de la Junta d’Andalusia de la Direcció General de Tecnologies de la Informació. Amb els pocs recursos amb què comptem hem rebaixat el PMP i continuarem rebaixant-lo, però el nostre marge de maniobra es veu molt condicionat. Comptem amb el pitjor finançament autonòmic de l’Estat i la nostra dependència del FLA castiga severament el nostre PMP. Per això exigim del govern central que reforme de forma urgent el model de finançament i també que establisca ja una calendarització de les transferències del Ministeri, que ens permeta programar els pagaments i així reduir més el nostre període mitjà de pagament a proveïdors”.

“La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic fa grans esforços per mantindre el PMP per davall dels 60 dies que marca la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en relació a la legislació sobre morositat. En l’anterior legislatura, al novembre de 2015, es va situar en 87’5 dies i va encadenar 3 mesos per damunt dels 60 dies que contempla la mencionada llei. En aquests moments l’última dada del mes de maig situa el nostre PMP en 53 dies. És una reducció important, però no estem satisfets. Sense diners no podem fer miracles. Dissenyem estratègies per a agilitzar tots els tràmits i prioritzar els pagaments més apressants, però les factures es paguen amb diners i el diners ens arriben de Madrid quan vol el Ministeri i en la quantitat que estima oportuna. Això no pot ser”.

Segons la Llei d’Estabilitat Pressupostària, superar durant més de dos mesos consecutius un PMP que excedisca en 30 dies el termini màxim de pagament establit en la llei de morositat, que és de 30 dies -és a dir, abonar als proveïdors per damunt dels 60 dies-, comporta la imposició per part del Ministeri d’Hisenda d’un conjunt de mesures preventives, correctives i coercitives.
“Els vaivens dels nostres terminis de pagament depenen directament de les disposicions de FLA que realitza arbitràriament el ministeri. A pesar de tot, el nostre objectiu és continuar reduint els terminis. Els valencians i les valencianes poden estar segurs que el seu govern està fent tot el que està en la seua mà”, ha declarat Ferrando.