Bota al contingut principal

La Comissió de Polítiques d’Igualtat de Les Corts ha aprovat hui amb els vots a favor de tots els grups menys el PP que s’ha abstés, una proposició no de llei de Compromís per establir mesures que milloren la vida de la dona en el medi rural, un àmbit tradicionalment molt masculinitzat en el qual és més pronunciada la desigualtat de gènere.

Segons explica la diputada de Compromís, Cristina Rodríguez, “en l’activitat agrària, ramadera i pesquera les dones pateixen la precarietat laboral, la manca de serveis i infraestructures, la falta d’oportunitats, la invisibilitat i l’absència de reconeixement, tant social com a econòmic en el seu treball. Aquests fenòmens generen una situació de submissió en la qual les dones tendeixen a optar per l’abandó dels seus pobles cap a les ciutats. La discriminació que pateixen les dones i els greus problemes de despoblació dels pobles requereixen d’una especial atenció per al futur desenvolupament del medi rural valencià”.

Les Corts han considerat necessari que es desenvolupe des de les institucions valencianes un Pla Autonòmic per a la Promoció de les Dones del Medi Rural. Analitzant, prèviament, les circumstàncies concretes que afecten el desenvolupament professional i vital de les valencianes. Així, aquest pla ha d’incloure una sèrie d’actuacions orientades a resoldre els conflictes, ja identificats, en cada zona del territori rural valencià.

Aquest pla haurà de tenir com a objectius fonamentals qüestions com la visibilització del paper de les dones en el medi rural. És imprescindible atorgar a les dones el lloc que els correspon en la societat i en l’estructura econòmica del nostre país. Per a açò, cal incorporar-les en els òrgans i llocs de decisió i participació de l’àmbit rural. “En eixe sentit hem aprovat hui que es posen en marxa els mecanismes legislatius oportuns per garantir la paritat en els òrgans de decisió de les organitzacions del medi rural tant del País Valencià com a organitzacions estatals. Cal superar la bretxa de gènere en matèria d’ocupació i emprenedoria en el medi rural, així com engegar mesures que permeten la conciliació de la vida personal, laboral i familiar i la coresponsabilitat en el mitjà rural”.

En la Proposició No de Llei aprovada hui també destaca la mesura que insta a dur a terme un canvi en la legislació estatal en matèria d’igualtat que incorpore en la legislació sobre titularitat compartida de les explotacions agràries la tramitació d’ofici per a la cotitularitat. “Considerem –ha assegurat Rodríguez- que les dones no tenen per què reclamar per un dret que ja els pertany, com passa actualment”.