Bota al contingut principal

La diputada i portaveu de Compromís a la Comissió d’Afers Europeus en les Corts Valencianes, Nathalie Torres, ha presentat una proposta per tal que el parlament valencià sol·licite al Consell que demane al Govern central la finalització del procediment de ratificació de la versió revisada de la Carta Social Europea (CSE) del 1996. “L’Estat ha de reconèixer de manera urgent la totalitat dels drets que inclou la CSE, i incorporar al nostre ordenament jurídic els mecanismes de defensa que n’ofereix, de manera que es convertisca en la pedra angular dels drets socials”, ha afirmat la diputada.

“L’objectiu és incrementar el catàleg de drets socials i econòmics de les persones i ampliar-ne els reconeguts per la Constitució espanyola en el capítol III del títol I, relacionats amb els principis rectors de la política social i econòmica. A més a més, cal que l’Estat espanyol ratifique també l’adhesió al Protocol de Reclamacions Col·lectives de 1995, a fi de facilitar unes garanties majors de protecció dels drets socials que conté la CSE”, ha explicat.

La CSE és un tractat impulsat pel Consell d’Europa l’any 1961, i actualment està considerat com l’instrument més avançat de reconeixement de drets socials i econòmics al nostre continent. Ratificada per l’Estat espanyol el 1980, la CSE ha sigut modificada en diverses ocasions però, segons Torres, “cal destacar la revisió del 1996 perquè amplia considerablement el catàleg inicial de drets: s’incorpora el dret a l’habitatge, la conciliació de la vida familiar i laboral, i la protecció contra l’acomiadament, la pobresa i l’exclusió social. Aquesta revisió va ser signada per Espanya l’any 2000 però han passat 19 anys i cap govern de l’Estat ha procedit a la seua ratificació”.

D’altra banda, “en la modificació del 1995 s’hi va afegir el Protocol de Reclamacions Col·lectives, un sistema de control del compliment dels drets socials mitjançant procediments vinculants que poden ser iniciats per la ciutadania, però també per ONG, patronals o sindicats de treballadors. És, sense cap dubte, un sistema que comporta un avanç en quant a la defensa de les garanties dels drets perquè agilitza els processos i dóna una resposta molt més ràpida a la via convencional dels jutjats”, ha afegit la diputada de Compromís.

“Per tot això, la ratificació de la revisió de la Carta Social Europea és urgent i més quan importants entitats de l’Estat exhorten el Govern espanyol, des de fa anys, a la dita ratificació per a garantir els drets socials a les persones en situacions desavantatjoses, així com eradicar la pobresa i l’exclusió. I estes mateixes entitats afegeixen que la ratificació de la CSE cauria en paper mullat si no s’incorpora el Protocol de Reclamacions Col·lectives al restar visibilitat, exigibilitat i efectivitat dels drets que s’hi consagren”, ha conclòs la portaveu de Compromís en la Comissió d’Afers Europeus.