Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís ha presentat una proposició no de llei en Les Corts per a instar al Ministeri de Treball a impulsar els Certificats de Professionalitat específics per la família del calçat i, en concret, a incloure dins del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals els Certificats de Professionalitat de “l’Aparat de calçat” i el “Tall de materials per al calçat”.

Segons explica la diputada de Compromís, Cristina Rodríguez, els Certificats de Professionalitat comprenen accions formatives dirigides a l’adquisició i millora de les competències i Qualificacions Professionals. L’oferta formativa dirigida a l’obtenció dels Certificats de Professionalitat té caràcter modular amb la finalitat d’afavorir l’acreditació parcial acumulable de la formació rebuda i possibilitar a les persones treballadores que avancen el seu itinerari de Formació Professional, siga quina siga la seua situació laboral a cada moment. Cada Certificat de Professionalitat acredita una Qualificació Professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP).

“Tradicionalment, -ha afegit Rodríguez- la confecció, el tèxtil i el calçat han constituït una sola família professional dins d’aquest catàleg. No obstant això, pel que fa al calçat, el seu sistema productiu representa diferències de calat amb la resta de professions de la família”.

Per exemple, les indústries de tèxtil i calçat no utilitzen la mateixa maquinària ni els seus llocs de treball tenen, per tant, les mateixes característiques, així també les empreses compten amb diferents equipaments per a dur a terme les diferents tasques i processos de producció.

“Tal i com ha vingut treballant l’Associació Valenciana d’Empresaris del Calçat (AVECAL), el sector del  calçat precisa d’una pertinent desagregació de les famílies tèxtil i calçat per fer més adequada l’oferta de certificats professionals a les necessitats del mercat laboral i en eixe sentit va esta iniciativa parlamentària que hem presentat des de Compromís”, ha conclòs Rodríguez.