Bota al contingut principal

La diputada i portaveu de Compromís a la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i LGTBI, Mònica Álvaro, ha presentat una proposta per tal que les Corts Valencianes insten el Consell a que des de la Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme s’assumisca la creació d’un Programa de suport empresarial per a dones al territori valencià, “amb l’objectiu d’impulsar a noves dones emprenedores i per a donar suport i incentius a les que ja han iniciat els seus negocis creant una xarxa de promoció i de suport en l’activitat empresarial de les dones”, ha explicat la diputada.

Álvaro ha afegit que “és necessari realitzar un estudi per analitzar quines són les necessitats de les dones al sector de les startups per tal de desenvolupar un programa específic orientat a impulsar i a consolidar el treball de les dones a aquest sector. I, a més a més, cal que s’impulse un Pacte Valencià ‘Empresa i Gènere’ amb l’objectiu de desenvolupar, juntament amb el món empresarial i des de la perspectiva de gènere, mesures per a garantir la igualtat salarial, mesures per a la corresponsabilitat i mesures per a impulsar una presència equilibrada de les dones als òrgans de decisió i els Consells d’administració de les empreses valencianes”.

Segons la també portaveu adjunta de Compromís al parlament valencià, “un dels espais on existeixen especials dificultats per desenvolupar l’activitat econòmica sense desigualtats és el món de l’emprenedoria, on les dones troben problemes especialment amb la conciliació i al finançament. L’Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM Espanya) mostra que l’any 2018 la taxa d’activitat emprenedora total va ser de 6,4% sota la població adulta. Del total de població emprenedora, el 53,1% són homes i el 46,9% dones; de cada deu persones emprenedores identificades, entre cinc i sis eren homes i entre quatre i cinc dones. Aquestes diferències també es troben dins de la població emprenedora consolidada, fins i tot l’escletxa s’accentua: 54,4% homes i 45,6% dones”.

“Com a principals problemes per a les dones, si es dediquen a l’emprenedoria, es troben la conciliació i el finançament tant per a començar els projectes com per a consolidar l’activitat. Aquest informe destaca també altre factor que influeix en les diferències per sexe i que cal tindre en compte. Es tracta de la percepció que hi ha sobre els valors i les actituds per a emprendre, la qual cosa posa de manifest que les dones tenen una percepció dels riscos i de les seues capacitats més negativa que els homes”.

En eixe sentit, “la creació d’una xarxa sòlida que genere confiança, especialment entre les dones que han emprés o que podrien emprendre, resulta fonamental per impulsar la presència en aquest sector. I d’altra banda, la política fiscal actual no s’ha construït tenint en compte les desigualtats de gènere. Així, la seua essència androcèntrica estarà generant una sèrie de barreres i de perjudicis econòmics per a les dones que cal revisar per a garantir que, des del mateix sistema, no se’ls estiga perjudicant obviant circumstàncies que majoritàriament o ineludiblement afecten les dones”, ha conclòs Mònica Álvaro.