Bota al contingut principal

El senador Carles Mulet reclama que es reactive i promocione la venda de bitllets de Llarga Distància en Renfe per a afavorir l’arribada de turistes espanyols

Madrid, 9 de juny de 2020

El portaveu de Compromís, Carles Mulet, ha reclamat al Govern una sèrie de mesures com l’aplicació d’un tipus d’IVA superreduït al turisme, com s’ha fet en altres països, per a mitigar el colp econòmic de la Covid-19 en el sector i els seus treballadors. Així mateix, ha recordat a la ministra de Turisme, Indústria i Comerç el seu compromís d’estimular mitjançant mesures concretes l’arribada de turisme espanyol, “encara que no consta cap mesura econòmica concreta”, ha assenyalat Mulet.

El valencianista recorda la importància d’aquest sector en la recuperació econòmica, que empra a milers de persones en tot el país, especialment en territori valencià “pel que són urgents incentius fiscals que faciliten la formalització de reserves, major consum i mesures d’una altra classe, algunas de les quals no semblen revestir massa problema”. Així ha citat com a exemples aclarir i facilitar la venda de bitllets de Llarga Distància en la web de Renfe (molt complicat en l’actualitat i només per viatges a curt termini) per a afavorir l’arribada de turistes espanyols, la reducció per Costes dels cànons d’ocupació de platges perquè les concessions puguen dur a terme activitats turístiques a la platja com hamaques, terrasses, motos aquàtiques, patinets i contractar així personal amb una menor incertesa, entre altres.

Per a Mulet “qualsevol benefici fiscal a les empreses ha de contemplar així mateix corresponsabilitat en las condicions laborals del seu personal, ja que tots sabem de la importància que té personal com les Kellys, amb treballs de neteja molt durs, precaris i temporals, que haurien de ser millorats en algunes zones turístiques molt concretes”.El senador recorda quesón essencials en aquests moments mesures per a atraure al turisme i que les activitats puguen arrancar amb certa garantia. 

Mesures addicionals

Després de reunir-se amb representants de la coalició de localitats turístiques, aquests li han expressat els seus dubtes sobre la situació post alarma, les distàncies socials en espais públics com passejos marítims i parcs o els carrerons de nombrosos centres històrics, “on sembla impossible compatibilitzar terrasses, turistes i distàncies de seguretat, per la qual cosa semblen molt necessàries en el futur Decret post-alarma mesures d’obligat compliment en espais públics i no sols  recomanacions, per a augmentar la credibilitat de trobar-se en destinacions segures, ja que la seguretat serà una variable molt important enguany a l’hora de triar destinació”.La coalició traslladarà demà a la ministra Reyes Maroto aquestes inquietuds i demandes a través de Vicenç Vidal (Més per Mallorca), formació integrada al costat de Compromís en el Grup de l’Esquerra Confederal del Senat.

Compromís reclama la reducción del IVA en el sector turístico, facilidades en la ocupación de dominio público y mejoras laborales

El senador Carles Mulet reclama que se reactive y promocione la venta de billetes de Larga Distancia en Renfe para favorecer la llegada de turistas españoles

Madrid, 9 de junio de 2020

El portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha reclamado al Gobierno una serie de medidas como la aplicación de un tipo de IVA superreducido al turismo, como se ha hecho en otros países, para mitigar el golpe económico de la Covid-19 en el sector y sus trabajadores. Asimismo, ha recordado a la ministra de Turismo, Industria y Comercio su compromiso de estimular mediante medidas concretas la llegada de turismo español, “aunque no consta ninguna medida económica concreta”, ha señalado Mulet.

El valencianista recuerda la importancia de este sector en la recuperación económica, que emplea a miles de personas en todo el país, especialmente en territorio valenciano “por lo que son urgentes incentivos fiscales que faciliten la formalización de reservas, mayor consumo y medidas de otra clase, algunas de las cuales no parecen revestir demasiado problema”. Así ha citado como ejemplos clarificar y facilitar la venta de billetes de Larga Distancia en la web de Renfe (muy complicado en la actualidad y solo con viajes a corto plazo) para favorecer la llegada de turistas españoles, la reducción por Costas de los cánones de ocupación de playas para que las concesiones puedan llevar a cabo actividades turísticas en la playa como hamacas, terrazas, motos acuáticas, patinetes y contratar así personal con una menor incertidumbre, entre otras.

Para Mulet “cualquier beneficio fiscal a las empresas debe contemplar asimismo corresponsabilidad en las condiciones laborales de su personal, ya que todos sabemos de la importancia que tiene personal como las Kellys, con trabajos de limpieza muy duros, precarios y temporales, que deberían ser mejorados en algunas zonas turísticas muy concretas”.El senador recuerda queson esenciales en estos momentos medidas para atraer al turismo y que las actividades puedan arrancar con cierta garantía. 

Medidas adicionales

Tras reunirse con representantes de la coalición de localidades turísticas, estos le han expresado sus dudas sobre la situación post alarma, las distancias sociales en espacios públicos como paseos marítimos y parques o las callejuelas de numerosos centros históricos, “donde parece imposible compatibilizar terrazas, turistas y distancias de seguridad, por lo que parecen muy necesarias en el futuro Decreto post-alarma medidas de obligado cumplimiento en espacios públicos y no solo recomendaciones, para aumentar la credibilidad de encontrarse en destinos seguros, ya que la seguridad será una variable muy importante este año a la hora de elegir destino”.

La coalición trasladará mañana a la ministra Reyes Maroto estas inquietudes y demandas a través de Vicenç Vidal (Més per Mallorca), formación integrada junto a Compromís en el Grupo de la Izquierda Confederal del Senado.