Bota al contingut principal

La iniciativa defensada per Carles Mulet venia secundada per nombroses entitats culturals com la Confederació Espanyola de Societats Musicals i insta al Govern a reduir l’IVA sobre els instruments musicals com fan altres països europeus

MADRID, 12 de novembre de 2020
La moció de Compromís en la qual es reclamaba la revisió i modificació del tipus d’IVA aplicable a la compra d’instruments musicals ha sigut aprovada ­­­pels grups del Senat. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha explicat en la Comissió de Cultura i Esport que “la proposta parteix dels propis músics i que podria beneficiar als més de 3,6 milions de persones que s’estima practiquen de manera habitual la música a Espanya” i ha recordat que l’actual IVA que s’aplica “és el doble que la mitjana europea, de manera que Espanya és un dels països que més grava aquests productes, quan països del nostre entorn tenen tipus més baixos a aquesta mena d’expressió i indústria cultural”.

La coalició ja va presentar en 2018 aquesta iniciativa, que va decaure per la inestabilitat política, per la qual cosa ha hagut d’esperar, a pesar que nombroses entitats han manifestat el seu suport a aquesta reivindicació, que ha vingut secundada per la Confederació Espanyola de Societats Musicals (CESM). El senador valencianista ha remarcat el suport de la coalició al món de la música, ja que “la cultura és segura, és creació d’ocupació, oferta formativa, generadora d’activitats de l’oci i tractora de professionals, carreres formatives i implica directa i indirectament a molts assalariats i forma part de la idiosincràsia de moltes identitats com la valenciana i aquest sector ha sigut també molt castigat pels efectes de la crisi sanitària actual” i ha manifestat la seua “alegria” pel consens aconseguit i que repercutirà en benefici de moltes famílies i músics. 

La coalició, buscant el consens, ha retirat una autoesmena en la qual reclamava com sol·liciten els fabricants d’instruments musicals l’eliminació de l’IVA que s’aplica, ja que no existeixen bonificacions als instruments d’ensenyament. “La rebaixa en aquest percentatge suposa un gran assoliment, especialment entre tots aquells sectors vinculats, que representen a milers de músics, editors, lutiers, fabricants i societats musicals i hui només ens queda celebrar una proposta que beneficia a les persones, a professionals i a sectors també castigats per aquesta crisi, com és la cultura”, ha assenyalat.

‘Burles’ del PSOE
Mulet ha lamentat que no s’haja donat un suport “més sincer i clar” des dels partits popular i socialista “mesclant el PP conceptes com que les bandes de música són protaurines per a justificar un suposat suport a la tauromàquia” o que “el PSOE haja tractat de ridiculitzar la proposta burlant-se del que voten els seus diputats i alcaldes a la nostra autonomia amb una abstenció i que ara reclamen diàleg amb els sectors culturals, quan el PSOE está en el Govern”.

El senador ha recordat que la música és un element cultural de primera magnitud i l’instrument musical és la base de la practica musical. Els instruments musicals en cap cas són un article de luxe o oci, sinó que fonamentalment són una ferramenta de treball per als músics. Els instruments musicals són un element bàsic en l’ensenyament dels xiquets i amés el seu ús és fonamental com a complement d’altres múltiples disciplines i fins i tot teràpies. Segons consultes formulades per l’Asociación Nacional de Fabricants-Comerciants Importadors i Exportadors d’Instruments Musicals (COMUSICA) a la Direcció General de Tributs, es concreta que a Espanya no hi ha cap bonificació o millora en el tipus d’IVA a instruments d’ensenyament i que els instruments musicals destinats a l’ensenyament haurien de tindre un caràcter especial. 

La petició ja ha sigut manifestada per la Confederació Espanyola de Societats Musicals (CESM) i han sigut diferents les institucions i organismes, com la Diputació de València, els ajuntaments de València, Castelló, Llíria, Alcanar, Puçol, l’Alcúdia, Foios, Alberic, Bétera, Sant Jaume d’Enveja o Godall, entre altres i majoritàriament per consens que així ho han reivindicat a través de formacions polítiques ben diverses. Tan sols en territori valencià existeixen 557 societats musicals de les 1.100 que existeixen en l’Estat espanyol, té 60.000 alumnes a les escoles de música i 200.000 socis federats o s’estima aporten 40 milions d’euros al PIB valencià segons l’estudi d’EconCult de la Universitat de València.

El Senado pide al Gobierno rebajar el IVA de los instrumentos musicales del 21 al 10% a petición de Compromís 

La iniciativa defendida por Carles Mulet venía apoyada por numerosas entidades culturales como la Confederación Española de Sociedades Musicales e insta al Gobierno a reducir el IVA sobre los instrumentos musicales como hacen otros países europeos

MADRID, 12 de noviembre de 2020
La moción de Compromís en la que se reclamaba la revisión y modificación del tipo de IVA aplicable a la compra de instrumentos musicales ha sido aprobada ­­­por los grupos del Senado. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha explicado en la Comisión de Cultura y Deporte que “la propuesta parte de los propios músicos y que podría beneficiar a las más de 3,6 millones de personas que se estima practican de forma habitual la música en España” y ha recordado que el actual IVA que se aplica “es el doble que la media europea, de forma que España es uno de los países que más grava estos productos, cuando países de nuestro entorno tienen tipos más bajos a este tipo de expresión e industria cultural”.

La coalición ya presentó en 2018 esta iniciativa, que decayó por la inestabilidad política, por lo que ha tenido que esperar, a pesar que numerosas entidades han manifestado su apoyo a esta reivindicación, que ha venido apoyada por la Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM). El senador valencianista ha remarcado el apoyo de la coalición al mundo de la música, ya que “la cultura es segura, es creación de empleo, oferta formativa, generadora de actividades del ocio y tractora de profesionales, carreras formativas e implica directa e indirectamente a muchos asalariados y forma parte de la idiosincrasia de muchas identidades como la valenciana y este sector ha sido también muy castigado por los efectos de la crisis sanitaria actual” y ha manifestado su “alegría”por el consenso alcanzado y que repercutirá en beneficio de muchas familias y músicos. 

La coalición, en aras del consenso, ha retirado una autoenmienda en la que reclamaba como solicitan los fabricantes de instrumentos musicales la eliminación del IVA que se aplica, ya que no existen bonificaciones a los instrumentos de enseñanza. “La rebaja en este porcentaje supone un gran logro, especialmente entre todos aquellos sectores vinculados, que representan a miles de músicos, editores, lutieres, fabricantes y sociedades musicales y hoy solo nos queda más que celebrar una propuesta que beneficia a las personas, a profesionales y a sectores también castigados por esta crisis como es la cultura”, ha señalado.

‘Burlas’ del PSOE
Mulet ha lamentado que no se haya dado un apoyo “más sincero y claro” desde los partidos popular y socialista “mezclando el PP conceptos como que las bandas de música son protaurinas para justificar un supuesto apoyo a la tauromaquia” o que “el PSOE haya tratado de ridiculizar la propuesta burlándose de lo que votan sus diputados y alcaldes en nuestra autonomía con su abstención y que ahora reclamen diálogo con los sectores culturales, cuando el PSOE está en el Gobierno”.

El senador ha recordado que la música es un elemento cultural de primera magnitud y el instrumento musical es la base de la practica musical. Los instrumentos musicales en ningún caso son un artículo de lujo u ocio, sino que fundamentalmente son una herramienta de trabajo para los músicos. Los instrumentos musicales son un elemento básico en la enseñanza de los niños y además su uso su uso es fundamental como complemento de otras múltiples disciplinas e incluso terapias. Según consultas formuladas por la Asociación Nacional de Fabricantes-Comerciantes Importadores y Exportadores de Instrumentos Musicales (COMUSICA) a la Dirección General de Tributos, se concreta que en España no hay ninguna bonificación o mejora en el tipo de IVA a instrumentos de enseñanza y que los instrumentos musicales destinados a la enseñanza deberían tener un carácter especial. 

La petición ya ha sido manifestada por la Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM) y han sido distintas las instituciones y organismos, como la Diputación de València, los ayuntamientos de València, Castelló, Llíria, Alcanar, Puçol, l’Alcúdia, Foios, Alberic, Bétera, Sant Jaume d’Enveja o Godall, entre otros y mayoritariamente por consenso que así lo han reivindicado a través de formaciones políticas bien diversas. Tan solo en territorio valenciano existen 557 sociedades musicales de las 1.100 que existen en el Estado español, tiene 60.000 alumnos en las escuelas de música y 200.000 socios federados u se estima aportan 40 millones de euros al PIB valenciano según el estudio de EconCult de la Universitat de València.