Bota al contingut principal

El diputat de Compromís en les Corts Valencianes, Josep Nadal, ha registrat una proposta per a ser debatuda a la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local, que recull una bateria de mesures per afavorir la situació de les zones rurals al País Valencià. Entre les mesures destaca la de la Lent Rural o ‘Rural Proofing’, un mecanisme de garantia que ve aplicant-se a Canadà o el Regne Unit, i que bàsicament tracta de l’aplicació de la visió rural en totes les lleis i polítiques públiques.

Segons Nadal, “l’elaboració de les lleis i les polítiques públiques es decideix lluny de les zones més rurals i això, amb el fet que la majoria de la població fa vida en ambients urbans i ha trencat la connexió amb el món rural, provoca que a la producció legislativa i política es done per fet que allò que és bo per a les zones més poblades ho és per al general del territori”.

“Això no sols no és així, sinó que de forma freqüent actuen com un factor de despoblament. Els pobles menuts tenen problemàtiques i capacitats diferents de les d’una gran ciutat, una ciutat mitjana o, fins i tot, les d’un poble de 10.000 habitants. Això suposa que per a un poble de 400 habitants un procediment administratiu puga ser un autèntic inconvenient per a prestar un servei a la seua ciutadania. Mentre que per a un poble més gran és una qüestió rutinària”.

“Exemples com la normativa ambiental, la turística, la de l’ordenació del territori i l’urbanisme, la de la regulació de les llicències d’activitat, la pròpia conceptualització de l’atenció ciutadana, l’organització de la sanitat, l’educació i el transport públic, són un problema no sols per als ajuntaments rurals, sinó per al ple desenvolupament dels negocis, el treball i la vida en general de la ciutadania rural”, ha afegit el diputat Nadal.

“Des de Compromís, com a veïns i veïnes d’estes zones, i assessorats per diferents estudiosos que treballen sobre el terreny, som conscients que el principal causant del despoblament són les administracions que han espoliat els serveis públics d’estos pobles durant dècades. Per esta raó, per tal de revertir la situació, proposem una oficina o grup de treball amb la funció de revisar totes les lleis, les polítiques o els programes que s’estan elaborant pel Consell i Les Corts, per fer propostes de millora i adaptació al món rural”.

En este sentit, “dita oficina o grup de treball elaborarà informes, amb caràcter preceptiu, durant la fase d’avantprojecte de llei del Consell, perquè aquest l’adapte als requeriments informats. A més a més, proposem la creació d’un Fons Econòmic Específic per als territoris més despoblats del País Valencià, així com que s’implementen mesures de discriminació positiva cap a aquestos pobles. I per últim, demanem al Govern de l’Estat un canvi de model de finançament dels municipis, sobretot aquells que estan en risc de despoblament”, ha conclòs el diputat de Compromís en Les Corts, Josep Nadal.