Bota al contingut principal

La síndica de Compromís, Papi Robles, ha registrat en Les Corts una proposició no de llei amb què proposa una sèrie de mesures per a realitzar un efectiu estalvi energètic en els edificis públics.

Concretament Compromís insta el Consell a elaborar un pla d’estalvi i eficiència energètica per a totes les administracions públiques, organismes autònoms i sector públic instrumental depenent de la Generalitat, que aposte per una racionalització dels horaris d’ús dels equips elèctrics, i que pose límits als equips de climatització de 27 graus per a la refrigeració en estiu, i de 19 graus per a la calefacció. Aquest pla ha d’incorporar una flexibilització de les convencions de vestuari dels treballadors i treballadores per tal de possibilitar l’ús de pantaló curt durant l’època estival.

“Així mateix volem que els grups de Les Corts aprovem aquestes mesures per aplicar-les a les dependències del parlament valencià i què es trasllade la necessitat d’elaborar plans d’eficiència energètica a les Diputacions i ajuntaments”, ha assenyalat Robles.

Segons explica la portaveu de Compromís “el canvi climàtic continua fent-se patent i ha portat a aquest estiu, fins ara,  a ser el més calorós des de que hi ha registres. La ràpida transformació del clima exigeix unes respostes més fermes que passen per una reducció de les emissions contaminants i un estalvi energètic en tots els nivells”.

Des de les administracions públiques és fonamental acompanyar aquestes polítiques de transició energètica i de reducció d’emissions, que també cal aplicar-les a la pròpia administració, mitjançant una edificació sostenible que incorpore la instal·lació de panells solars en les cobertes d’edificis públics, amb un aïllament tèrmic que reduisca els consums, i amb un ús responsable dels aparells de refrigeració en estiu i de la calefacció en hivern.

Aquesta racionalització dels aparells de refrigeració i calefacció ha d’anar acompanyada, a més d’una flexibilització i repensament de les convencions de vestuari i ús d’uniforme en les administracions públiques, de manera que les peces de roba d’estiu amb mànega curta i pantaló curt, que ara no estan establerts en multitud d’uniformes del funcionariat  en diferents institucions i organismes, puguen ser habituals per part del personal, per tal de no haver de fer consums excessius de refrigeració que hagen de compensar el fet d’anar amb manegues i pantaló llarg.

“Les administracions hem de ser exemplars en la reducció d’emissions i coherents amb la realitat tèrmica que pateix la ciutadania, i en eixa línia, cal implementar una sèrie de polítiques de mitigació i reducció de consums en matèria de refrigeració i calefacció”, ha conclòs Robles.