Bota al contingut principal

Fran Ferri, diputat del grup parlamentari Compromís, ha registrat una Proposició No de Llei en Les Corts per a rebutjar els contractes laborals per a la formació i aprenentatge que permeten la contractació, alternant treball i adquisició de qualificació professional, per a les persones menors de 30 anys.

Segons ha assenyalat Ferri “aquestos contractes per a la formació i aprenentatge tenen un salari reduït que minva les possibilitats de portar una vida digna per la qual cosa hi haurà un increment considerable de les treballadors i treballadors joves amb ingressos mensuals per sota del salari mínim”.

“Això vulnera el principi de suficiència salarial de manera generalitzada a tota la societat, així com el dret a un treball digne. Per tant, aquesta modalitat contractual ens porta a la exclusió social”.

Per a Compromís la decisió del govern central de posar en marxa este tipus de contracte afecta a les prestacions què es veuran minvades de manera més que considerable, ja que disminuiran, a curt termini, les prestació per desocupació i per incapacitats transitòries i, a mitjà i llarg termini, afectaria les futures jubilacions, prestacions per viduïtat, orfandat o atur entre d’altres.

“És més, -ha afegit Ferri- en ampliar l’edat fins els 30 anys, les treballadores i treballadors tindran un major grau de dependència de les seues famílies. Per la qual cosa el principi constitucional d’habitatge digne també seria vulnerat”.

Amb esta Proposició No de Llei Compromís insta el Consell a què demane al govern central la retirada o modificació del decret pel qual s’aprova l’impuls dels contractes de formació per a garantir els drets de les persones joves a tindre un salari i prestacions dignes. Així mateix el diputat de Compromís, Joan Baldoví, presentarà una iniciativa parlamentària al Congrés en el mateix sentit per reclamar l’eliminació d’este tipus de contracte.

Per a Ferri “és necessari que aconseguim fer desaparèixer este tipus de tipologia contractual perquè a la llarga generarà més pobresa, marginació i exclusió social. Hem de recordar que estes mesures compten amb el suport de l’actual govern espanyol en funcions, del partit que governarà els propers quatre anys i de la patronal, la qual cosa perpetuarà la situació de precarietat laboral i exclusió social d’una gran part de la població, la gent jove, que ja està sent castigada per la conjuntura econòmica i la mala gestió de les administracions públiques”.