Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís ha registrat en Les Corts una cinquantena d’esmenes al Projecte de llei del Consell d’Unions de fet formalitzades de la Comunitat Valenciana que serà debatut pròximament en el parlament valencià.

Segons ha assenyalat el diputat de Compromís, Fran Ferri, “la llei de parelles de fet que ha elaborat el govern del PP està mal plantejada des del punt de vista jurídic, ja que deixa molts buits legals, que tractem de resoldre amb les nostres esmenes. A més considerem que el Consell ha elaborat un text normatiu descafeïnat i molt poc ambiciós en el que concerneix als drets de les unions de fet”.

Per a Ferri “una de les qüestions més importants que obvia este projecte de llei i que nosaltres hem esmenat afegint un capítol nou és el tema de l’adopció i l’acolliment de menors. En les nostres esmenes establim que els membres d’una unió de fet, siga esta formada per dos persones del mateix o de diferent sexe podran adoptar de forma conjunta, amb iguals drets i deures que les parelles unides per matrimoni”.

“Una altra qüestió que ens ha cridat l’atenció –ha afegit el parlamentari de Compromís- és que este projecte de llei oblida en tot moment les referències directes a les parelles homoparentals cosa que hem esmenat perquè considerem que la visualització de les parelles de persones del mateix sexe en el text és important per a evitar problemes legals posteriors en quant a la interpretació d’esta normativa”.

Així mateix s’estableixen esmenes perquè els i les menors nascudes al si d’unions de fet formalitzades per dues dones puguen ser inscrits al Registre Civil amb consentiment d’ambdues, de la mateixa manera que la legislació preveu per als matrimonis de dues dones. Igualment s’estableix que es procedirà a la inscripció en el cas d’unions de fet formalitzades per dos homes que disposen d’una partida de naixement estrangera en què conste la seua filiació conjunta respecte d’un o més menors.

Les esmenes de Compromís estableixen canvis en el text del Consell per augmentar la protecció legal dels membres de les parelles de fet i en eixe sentit s’ha inclòs un altre capítol nou sobre assumptes com la informació i les prestacions sanitàries o el règim laboral i de la Seguritat Social que equiparen els drets de les unions de fet als que actualment es contemplen per als matrimonis.