Bota al contingut principal

Els tres línies de subvenció incorporades en el Pla de Foment de l’Ocupació són la gran aposta pressupostària del consistori municipal per a l’any que ve
En els últims tres anys, l’Ajuntament d’Almussafes ha reduït el volum de deute visca en més de dos milions d’euros, situant-la en el percentatge més baix des de la dècada dels 80
Durant la sessió plenària extraordinària celebrada ahir dijous dia 29, el ple de la corporació municipal d’Almussafes va aprovar els Pressupostos Generals per a l’any 2013 amb el vot a favor de l’equip de govern (BLOC-PP) i l’abstenció del grup municipal socialista. Els comptes municipals de l’any que ve inclouen un volum d’ingressos que ascendix a quasi 13’5 milions d’euros i una partida de gastos situada en 13,1 milions d’euros, un desfasament de 368.000 euros que no es podran invertir com a conseqüència de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera del Govern Central que limita el sostre de gasto de les administracions públiques. La principal novetat del pressupost per a l’exercici 2013 és la gran aposta de l’equip de govern per la creació d’ocupació, atés que s’ha dotat la partida amb més de 300.000 euros que aniran destinats a un ambiciós Pla de Foment que es presentarà públicament en les pròximes setmanes.
“L’elaboració del projecte de pressupostos per al 2013 ha sigut una tasca complexa per l’aplicació de la nova normativa en matèria pressupostària i sostenibilitat financera, que ha coartat considerablement l’autonomia municipal en matèria de gasto, fixant unes limitacions estrictes tant al creixement del mateix com al volum de deute viu i ha obligat a totes les administracions públiques a establir un sostre de gasto que no podem superar ”, explica l’alcalde i regidor d’Hisenda, Albert Girona.
A pesar d’això i a la crisi financera, la reducció del deute i la millora de la capacitat d’estalvi, la solvència i la liquiditat de l’Ajuntament d’Almussafes són les premisses que identifiquen els comptes davall les quals es gestionarà l’administració local, l’any que ve. De fet, l’esforç de gestió realitzat durant els últims tres anys de govern ha permés que el volum del deute viu, que se situava en el 109 per cent respecte als recursos ordinaris – Fregant el màxim permés per la llei – abaixe al 75 per cent a finals del 2012 i que en el 2013 se situe en menys del 70 per cent. “En tan sols tres anys, hem reduït el deute visca en més de dos milions d’euros, ja que hem abonat un total de 3,4 milions d’euros, una amortització de capital que ens ha permés mantindre el superàvit dels últims exercicis, renunciar als crèdits ICO i a l’ampliació del termini de reintegrament de la participació en els Tributs de l’Estat”, explica Girona. I afig “tot això ens ha permés mantindre la qualitat dels nostres servicis públics, incrementar en un 6,8 per cent la partida d’acció social i invertir en política d’ocupació més de 300.000 euros”.
L’aposta per la creació d’ocupació
Els Pressupostos Generals de 2013, que entraran en vigor el pròxim dia 1 de gener i que ascendixen a la quantitat de 13,5 milions d’euros quant a ingressos i a 13,1 a gastos, destaquen principalment per destinar un considerable muntant econòmic a les polítiques d’ocupació.
De fet, la partida que permetrà el desenrotllament del Pla de Foment de l’Ocupació, l’elaboració del qual es va iniciar fa uns mesos i que es presentarà abans de finals d’any, està dotada amb més de 300.000 euros. L’esmentat recurs econòmic permetrà que a partir del pròxim mes de gener, el consistori d’Almussafes crea una Borsa de Treball, en col•laboració amb les organitzacions sindicals amb representació local i amb l’Associació Desocupats Almussafes (ADIGA), que a través de diferents empreses contractarà veïns i veïnes de la localitat en situació de desocupació. “La contractació directa per part de l’Ajuntament no és legal i això ens ha fet buscar una fórmula que ens permeta oferir treball als nostres ciutadans complint en tot moment els preceptes normatius”, destaca el president de la corporació.
A part dels 100.000 euros que es van a invertir en la contractació a través de la Bossa d’Ocupació, l’equip de govern destinarà 150.000 euros a una iniciativa nova, consistent en la creació d’una línia de subvenció a fons perdut a empreses locals que contracten veïns del municipi i que els oferisquen una estabilitat laboral. “Tant les empreses instal•lades en els nostres polígons industrials com els establiments comercials del nucli urbà podran accedir a estes ajudes que beneficien empresaris i ciutadans”, matisa Girona.
Així mateix, els comptes municipals del 2013 també incorporen una altra línia de subvenció a fons perdut als emprenedors locals, esta última dotada amb 25.000 euros.

Finalment, es mantenen les partides d’inversió en ocupació a través de la desocupació agrària, fixades en 41.000 euros, als que caldrà sumar l’import subvencionat per l’Estat.
Millora de les polítiques d’Acció Social
El gasto social que es gestiona a través del Departament de Benestar Social d’Almussafes s’incrementa en un 6,8 per cent respecte a l’exercici pressupostari de 2012. El capítol destinat a ajudes socials a les persones més desfavorides s’ha dotat amb 82.000 enfront dels 40.000 del 2012, és a dir, un 9,7 per cent més. Quant a les beques de menjador escolar, l’augment s’ha establit en un 47,3 per cent, passant de 19.000 a 28.000 euros. Per la seua banda, el capítol destinat a l’Educació també ha patit un increment del 19 per cent, ja que a la millora en els centres educatius, principalment en el CEIP Pontet, es van a destinar 50.000 euros, enfront dels 35.000 invertits enguany; a la gratuïtat dels llibres de text es van a dedicar 162.000, 22.000 euros més que en el 2012, per a donar solució a l’eliminació del bonollibre per part de la Generalitat Valenciana; i, finalment el finançament del transport escolar a l’IES ha passat de 137.000 a 150.000 euros.
La màxima autoritat municipal també incidix en el fet que, per tercer any consecutiu l’anualitat de 2013 trenca amb la tendència dels 21 anys precedents d’acudir préstecs bancaris per a desenrotllar una política d’inversions que ascendirà a quasi un 1,2 milions d’euros, a més de millorar considerablement els servicis públics, aplicar una política avançada en matèria assistencial, educativa i esportiva i, principalment de foment per a la creació d’ocupació.