Bota al contingut principal

Els alcaldes del Bloc-Compromís a la Safor-Valldigna i la portaveu de Gandia presenten una moció de suport a la Proposició de Llei registrada a les Corts Valencianes de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció davant els procediments d’execució hipotecària de l’habitatge habitual.
Anuncien que els seus ajuntaments no col·laboraran amb les entitats bancàries en els desnonaments.

Els alcaldes de Xeresa (Tomàs Ferrandis), Guardamar de la Safor (Josep Moncho), Palmera (Àlvar Català), Potries (Joanfer Monzó), Tavernes (Jordi Juan) i *Oliva (David González) i la protaveu del Bloc-Compromís a l’Ajuntament de Gandia, Lorena Milvaques, han comparegut aquest matí en roda de premsa per manifestar un posicionament conjunt i contundent front al ‘drama social’ que representen els desnonaments. Tomàs Ferrandis, com a secretari comarcal de Polítiques Municipals  ha anunciat la presentació d’una moció a tots els ajuntaments de la Safor-Valldigna per tal de donar suport a la Proposició de Llei presentada a les Corts Valencianes pel Grup Parlamentari Compromís “en contra del sobre endeutament familiar incorporant límits en el crèdit hipotecari per a prevenir noves situacions de sobre endeutament, desenvolupant un procediment extrajudicial de liquidació ordenada dels deutes i posant limitació a execucions hipotecàries per evitar desnonaments.”.  D’igual manera, insten al Govern de l’Estat Espanyol a la modificació de la legislació sobre IRPF per evitar que les operacions de dació en compte per a pagar un crèdit hipotecari siguen considerades com a increments patrimonials en la part que excedeixi  l’escreix del valor del bé.Finalment, sol·licitaran al govern estatal la modificació de la legislació sobre hisendes locals per a bonificar (99%) l’ impost d’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) dels desnonaments amb dació en compte.”La situació de profunda crisi econòmica ha provocat un fort im­pacte en la situació de moltes famílies i persones que tro­ben dificultats per a exercir el dret a l’habitatge digne, reconegut per la Constitució i els estatuts d’autonomia de reforma més recent, i que es troben, per aquesta raó, al límit de la situació de risc d’exclusió social. Al nostre parer, la proposta dona una resposta clara i creïble als problemes actuals dels desnonaments, i a més regula de manera preventiva la situació de l’excés d’endeutament.”
D’altra banda, Ferrandis ha assegurat que les alcaldies del Bloc-Compromís a la Safor-Valldigna no col·laboraran amb les entitats financeres en els desnonaments i animen a la resta d’alcaldies de la comarca a manifestar-se en el mateix sentit