Bota al contingut principal

El plenari de novembre de l’Ajuntament de Pedreguer ja va aprovar per unanimitat una moció en què, entre altres coses, es demana al govern central i autonòmic que la Dació en pagament siga obligatòria quan les entitats bancàries tinguen participació del FROB o que es pose en marxa el Pla Extraordinari de Lloguer a persones que han perdut el seu habitatge per desnonament.

Paral·lelament, l’Alcalde, Sergi Ferrús, ha cursat una resolució al cos de Policia Local, en què es resol que els policies locals (vista la problemàtica social creada, l’immediat canvi legislatiu, la vulneració del dret a la intimitat de les persones, i per salvaguardar la funció de defensor dels drets i llibertats dels ciutadans que tenen encomanat segons la Constitució els funcionaris de Policia Local) no participen en aquest tipus de llançaments judicials quan d’aquesta situació es derive una clara situació de desemparament i desprotecció als habitants dels habitatges executats.

D’altra banda, també s’ha adreçat un escrit a totes les oficines bancàries del poble en què es demana que, en el supòsit de que la entitat haja de fer efectiva alguna ordre de desnonament en Pedreguer, es comunique amb antelació a aquest Ajuntament, per tal de veure si els seus serveis socials pugueren fer alguna actuació al respecte.

Finalment, a la web municipal s’ha penjat, amb possibilitat de descarregar-se, un document elaborat per advocats i facilitat per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, en què es sol·licita la suspensió de l’execució hipotecària.

En aquest enllaç podeu consultar els documents que l’Ajuntament de Pedreguer posa a disposició dels propietaris en risc de desnonament: http://pedreguer.es/?page_id=2426