Bota al contingut principal

L’Ajuntament d’Almussafes ha incorporat la intervenció del foment de l’ocupació agrícola i la formació de nous agricultors com una de les sis línies estratègiques que doten de contingut el Pla de Foment de l’Ocupació, que es presentarà públicament en el ple ordinari del pròxim mes de febrer. El citat programa agrari contempla una aportació pressupostària de 147.000 euros per al seu desenrotllament durant el present any 2013, dels que 65.000 euros – un 44 per cent de l’import global – es destinaran a l’impuls de l’ocupació agrícola en col·laboració amb l’empresariat local agrari. Fins a la data, la Cooperativa Agrícola Local (COAGAL) rebia anualment l’esmentada quantitat econòmica en forma de subvenció per al foment del cooperativisme, una línia d’ajuda que amb el nou any es va a destinar al suport a la contractació i inserció dels veïns desocupats de la població, tant a jornada completa com parcial, per part de les empreses cooperatives agràries del municipi. Durant els últims tres mesos, la Cooperativa ha contractat a 141 persones per a la campanya de cítrics i de recol·lecció del caqui.

L’agricultura ha deixat de ser el sector dominant de l’economia d’Almussafes, tot i que encara representa una ocupació mitjana anual entorn de 310 persones – el 9,26 % del total de l’ocupació local -, un índex de desocupació quasi residual, del 2,20 %, i que, a més, incrementa les seues contractacions en moments clau de l’any, especialment en la campanya de cítrics. Un 60 % de la superfície del terme municipal, d’altra banda, està destinada a l’agricultura, amb explotacions agrícoles xicotetes, que no sobrepassen les 5 hectàrees, i que cada vegada estan més afectades per l’envelliment dels seus propietaris, l’abandó de terres i l’atenció a temps parcial de l’activitat agrària.

Per això, l’Agència de Desenrotllament Local, a través de les regidories d’Ocupació i d’Agricultura i en col·laboració amb COAGAL i el sindicat d’AVA, ha desplegat en l’últim any una intensa activitat encaminada a la promoció de l’activitat agrària, la formació de jóvens desocupats que desitgen inserir-se en este sector, el foment de l’agricultura ecològica i dels horts d’oci, el desenrotllament de plans d’ajuda al cooperativisme agrari o la lluita contra l’abandó de terres cultivables a través de la creació d’un Banc de Terres. “La implicació d’un grup de veïns i de veïnes en estos programes tendents a recuperar el treball en l’agricultura en un moment de crisi ha sigut molt positiva, com s’ha pogut comprovar per la bona acollida dels cursos de reg, poda, usos d’insecticides i manipulació, entre altres, que hem dut a terme”, destaca el president de la corporació, Albert Girona.

De fet, l’existència en la localitat d’un col·lectiu de persones desocupades que busquen refugi en el sector agrari, davant de la carència d’oportunitats laborals existents en altres ocupacions, “avala la necessitat nostre consistori municipal, a través de l’Agenda de Desenrotllament Local, de brindar ajudes per a emprendre projectes agrícoles, així com de concedir subvencions a les empreses agrícoles que generen ocupació en l’esmentada activitat”, argumenta Girona.

Per a aconseguir estos dos objectius, el Pla Agrari contempla tres aportacions pressupostàries, desglossades en 41.000 euros de fons propis de la partida de Foment de l’Ocupació, una quantitat semblant – altres 41.000 euros – procedent de la subvenció anual que l’Ajuntament rep del govern d’Espanya per a la desocupació agrària, quantitats a què se suma l’assignació de 65.000 euros de la Partida de Desenrotllament Agrari, fins a la data destinada al foment del cooperativisme i que, en l’actualitat, es va a injectar per al foment de l’ocupació agrícola en col·laboració amb l’empresariat local agrari.

Ajudes municipals a la contractació agrària
L’Ajuntament d’Almussafes ja disposa d’un esborrany de les bases reguladores de les ajudes econòmiques, en règim de convocatòria oberta, per a recolzar la contractació en empreses cooperatives del sector agrari del col·lectiu de parats residents en la localitat, tant a jornada completa com a temps parcial. Per a la seua inserció laboral en este sector, els demandants d’ocupació hauran d’estar empadronats a Almussafes i inscrits com desocupats en el centre Sevef, a més de no haver sigut contractats per l’empresa cooperativa en els tres mesos anteriors a la contractació subvencionada.

COAGAL ha inserit laboralment a un total de 141 treballadors, més d’un 90 per cent dels mateixos residents a Almussafes, en les últimes campanyes de recol·lecció de cítrics i caquis.

Les contractacions agràries destinades a la recol·lecció pròpiament dita en les explotacions agràries es desglossen en 15 desocupats des del 20 de setembre fins al 28 de desembre, 46 treballadors des de finals d’octubre i fins a finals del passat mes de desembre i altres 26 fixos discontinus que van concloure la seua labor professional el 28 de desembre i que dimecres passat dia 16 van formalitzar de nou un contracte laboral que no conclourà fins al pròxim mes de març.

Per la seua banda, la Cooperativa també ha formalitzat un total de 64 contractacions – un 80 per cent dones – per a les labors professionals de les esmentades campanyes en l’interior del magatzem, de les que 48 treballaran en el sector fins al pròxim mes de maig i les 16 restants van desenrotllar la seua labor durant els dos últims mesos del passat any 2012, encara que s’inseriran de nou per a la campanya específica de la col xinesa.