Anar directament a les notícies

El Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació d’Almussafes donarà treball a 300 veïns durant el 2013

Publicat el en Governs amb Compromís

El Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació a Almussafes ja és una realitat, després de la seua aprovació en la sessió plenària celebrada durant la vesprada d’ahir dijous dia 7. El Pla és el primer gran acord per l’ocupació que es gesta en la localitat d’Almussafes, ja que contempla una cobertura pressupostària superior a 400.000 euros per a l’exercici de 2013, dotació econòmica que permetrà el desenrotllament d’importants accions encaminades, tant a la creació de llocs de treball com a la promoció empresarial i a l’impuls a l’autoocupació. El projecte es presentarà públicament dimecres que ve dia 20, a les 19 hores, en el Centre Cultural. A més, el consistori municipal repartirà tríptics informatius en tots els domicilis d’Almussafes per a donar una major difusió al paquet de mesures adoptat.

Durant el ple celebrat durant la vesprada d’ahir dijous, tots els grups municipals van votar a favor del Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació, un document de més de 180 pàgines en què diferents departaments de l’administració local, i més concretament l’Agència de Desenrotllament Local, han analitzat fil per randa la realitat socioeconòmica de la població per a adequar les solucions a les necessitats actuals dels veïns i veïnes en situació de desocupació. L’equip de govern ha volgut fer partícips als diferents col·lectius locals del desenrotllament del programa estratègic, per la qual cosa durant les últimes setmanes s’ha reunit amb els integrants de l’Associació de Desocupats d’Almussafes (ADIGA), l’Associació d’Empresaris i Comerciants (AECAL) i diferents empresaris de l’Associació de Propietaris del parc Industrial Rei Joan Carles I (APPI), per a intercanviar suggeriments que s’han incorporat al document.

 

La crisi econòmica també ha afectat la localitat d’Almussafes, que ha vist com la seua taxa de desocupació s’ha incrementat notablement en els últims cinc anys, passant del 4% l’any 2008 – índex catalogat com plena ocupació – A l’11,6% en l’actualitat. Durant la seua intervenció, l’alcalde, Albert Girona, va destacar el fet que “encara que la taxa de desocupació no s’acosta als nivells d’altres poblacions – que se sitúen en alguns casos en el 31% – la preocupació de la corporació municipal pels veïns afectats per la desocupació és evident, per la qual cosa estem abordant la problemàtica socioeconòmica amb totes les mesures al nostre abast”.

Per això, l’objectiu del pla d’ocupació és el d’estimular la generació de nous llocs de treball i la creació d’empreses en la localitat, a través d’un paquet de mesures, articulades en forma de línies d’actuació estratègica i posteriorment desenrotllades com a programes d’acció concreta, per mitjà d’unes bases i unes ajudes econòmiques, orientades a reforçar i complementar a les que ja s’estan adoptant des de l’administració central i autonòmica.

Encara que en l’actualitat, els ajuntaments no tenen competència en l’àmbit de l’ocupació, al tractar-se d’una responsabilitat del govern de l’Estat i, sobretot, de la Generalitat, on verdaderament es coneix la situació laboral concreta dels ciutadans i on es treballa en polítiques actives d’ocupació sobre el terreny és en els ajuntaments i, més concretament, en les Agències de Desenrotllament Local dels mateixos. Respecte d’això, la regidora d’Ocupació va destacar “la gran labor que s’ha desenrotllat durant els últims anys en l’ADL local i la voluntat política d’impulsar l’ocupació amb la posada en funcionament d’este pla que durant el present any podrà inserir en el mercat laboral a 300 veïns”.

El projecte beneficiarà tots els ciutadans en situació de desocupació inscrits en el SERVEF i empadronats a Almussafes un mínim d’un any, encara que es fa especial insistència en els col·lectius més desfavorits, com els parats de llarga duració, les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, les dones, els jóvens, especialment demandants del seu primer lloc de treball, i els col·lectius amenaçats d’exclusió social.

 

Sis accions estratègiques

Sis línies estratègiques doten de contingut el foment de l’ocupació a Almussafes i totes elles compten amb la corresponent dotació econòmica per al seu desenrotllament durant el present any. No obstant això, el pla està dotat de flexibilitat, ja que es podrà prorrogar anualment fins a un màxim d’un lustre, depenent de les condicions socioeconòmiques futures.

La potenciació de l’Agència de Desenrotllament Local està pressupostada en 6.000 euros, el foment de la formació professional ocupacional contínua disposa de 13.000 euros, la intervenció en sectors i col·lectius específics, a través de la seua contractació en la bossa d’ocupació local o en les empreses emplaçades en el terme municipal, compta amb una partida de 250.000 euros, la intervenció en el foment de l’ocupació agrícola i la formació de nous agricultors es va a realitzar amb un pressupost de 125.000 euros i la potenciació de l’activitat emprenedora i de l’economia social es va a subvencionar amb 36.000 euros. La intervenció per a l’ampliació i diversificació de l’entorn industrial és l’última de les accions estratègiques que s’han incorporada al citat pla de foment de l’ocupació a Almussafes.